Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
За Центъра
Какво е Медиацията
Другите за Нас
ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ
Стажантска програма
Прием нови медиатори
Прием нови медиатори

Уважаеми кандидати,
за 2020 г. все още не е обявен нов прием.

 

Покана за участие на доброволци в работата на

Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС
 

 

Драги медиатори,

Центърът за спогодби и медиация към СРС и СГС, който работи успешно от началото на 2010г., разширява работата си с отворена покана към всеки медиатор, желаещ да се присъедини към тази важна кауза. Целта на Центъра е да предостави на лица, между които има правен спор, възможност да разрешат доброволно спора си с помощта на медиация.

Ако желаете да участвате и работите заедно с нас - ето как можете да кандидатствате:

1. Изисквания към кандидата: 

- вписан в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието;

- да има професионален опит в областта на разрешаването на конфликти;

- да притежава следните качества и умения:

-          комуникативност;

-          самоконтрол;

-          търпеливост;

-          спокойствие и умение да изслушват;

-          последователност;

-          разумност и умереност;

-          умение да откриват интересите на страните и да ги отделят от проблемите;

-          креативност;

-          умение да вдъхват доверие у страните;

-          умение да насърчават и помагат на страните да направят собствен избор и да вземат самостоятелни решения;

-          възможност да възприемат и анализират обратна връзка относно тяхната работа.

2. Ангажимент на медиатора:

- дежурство поне веднъж месечно по половин ден /около 3 часа/;

- участие в ко-медиация;

- активно участие в работата на работата и живота на Центъра в реализиране на целта му.

 

3. Необходими документи за кандидатстване:
 

-          мотивационно писмо (в него кандидатът следва да опише защо и как желае да участва в Програмата, колко дълго може да участва в Програмата, колко часа на месец може да отдели за участието си в Програмата);

-          копие от удостоверението, че медиаторът е вписан в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието;

-          копие от всички сертификати и дипломи, удостоверяващи преминаването на обучение по медиация, преговори, разрешаване на конфликти или комуникация;

-          автобиография по образец ТУК;

-          препоръка/ становище от организацията, в която е обучен конкретният медиатор, а при възможност – и от друго лице, посочено за контакт;

-          актуална дигитална снимка (паспортен формат) и кратка автобиография по образец.

ВАЖНО! Автобиографията, мотивационното писмо и декларацията са включени във формуляра за кандидатстване - затова се попълва САМО ТОЙ.

За целите на подбора, Изборния екип може да установява връзка с медиаторската организация, в която кандидатът за медиатор доброволец членува или е обучен.

4. Срок за кандидатстване:

Желаещите да участват в програмата следва да подадат документите си до ........................ г. включително.

Всички кандидати за медиатори доброволци ще бъдат уведомени за решението на Комисията.

5. Начини за подаване на документите:


Документите за кандидатстване се подават до координаторът на Програма „Спогодби”, по електронен път на адрес: spogodbi@srs.justice.bg (за предпочитане) или на място в сградата на Центъра – на бул. „Цар Борис III 54, ет. 2, ст. 204, всеки делничен ден от 9 до 13ч.

 

6. Интервю:

Одобрените за интервю кандидати ще бъдат поканени чрез и-мейл на интервюта в сградата на Центъра. След провеждане на интервютата Изборният екип уведомява кандидатите дали са били одобрени за включването им в Списъка в срок до един месец след крайната дата за провеждане на интервюто. Уведомяването може да се извърши по всякакъв начин за комуникация.

7. За повече информация:

Правилата за работа на Програмата са достъпни на интернет страницата на СРС, Програма „Спогодби” от тук

Желаем успех на всички кандидати, които биха искали да участват активно в работата на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС. Очакваме ви!

 

 

 

За повече информация:

Програма ”Спогодби”

тел. 02/8955 423, ел. адрес: spogodbi@srs.justice.bg


Обновено на 24.02.2020 г. в 12:31 ч.