Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
За Центъра
Какво е Медиацията
Другите за Нас
ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ
Стажантска програма
Прием нови медиатори
Общото събрание
Общото събрание (ОС)
ОС е висшият ръководен орган на ЦСМ. ОС се състои от всички заявили участие в Програмата съдии,  медиаторите от Регистъра на медиаторите към ЦСМ и съдебните координатори.
Членовете на ОС, в това им качество, отговарят пред административните ръководители на СРС и СГС за своята обективност, прозрачност на работа, професионална преценка и етика.
Редовните заседания на ОС се провеждат три пъти в годината в предварително определена дата, ден и час. Извънредни заседания могат да се провеждат по инициатива на председателя на ЦСМ, Управителния екип (УЕ), Анализиращия екип (АЕ) или на ⅓ на членовете на ЦСМ.

Протоколи от заседания на ОС за 2017 година:


Протоколи от заседания на ОС за 2018 година:

Архив-заседания:


Други документи:

Обновено на 28.11.2018 г. в 15:52 ч.