Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Електронни преписки след 15.04.2016 г.
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Пазарни консултации по чл.44 ЗОП
Архив на обществените поръчки
Периодични плащания
Изпълнени договори
Пазарни консултации по чл.44 ЗОП
Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:
„Абонаментна извънгаранционна поддръжка на многофункционални устройства за копиране, сканиране и принтиране в сградите на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23 и бул. „Цар Борис III” № 54“, по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Техническо обслужване на многофункционални устройства за копиране, сканиране и принтиране KONICA MINOLTA в сградите на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23 и бул. „Цар Борис III” № 54“

Обособена позиция № 2: „Техническо обслужване на офис техника Brother, Lexmark, HP Laser Jet и Xerox в сградите на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23 и бул. „Цар Борис III” № 54“ и в звено „Съдии по вписвания“ в сграда на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20“.


Покана (Публикувано на 06.11.2019 г.)

Техническа спецификация - Приложение № 1 (Публикувано на 06.11.2019 г.)

Оферта - Приложение № 2.1 (Публикувано на 06.11.2019 г.)

Оферта - Приложение № 2.2 (Публикувано на 06.11.2019 г.)Кореспонденция и оферта "Сиенсис" АД (Публикувано на 19.11.2019 г.)

Кореспонденция и оферта "Дилекс" ООД (Публикувано на 19.11.2019 г.)

Кореспонденция и оферта "Ем Пи Ес" ЕООД (Публикувано на 19.11.2019 г.)


Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:
„Абонаментна извънгаранционна поддръжка на многофункционални устройства за копиране, сканиране и принтиране в сградите на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23 и бул. „Цар Борис III” № 54“, по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Техническо обслужване на многофункционални устройства за копиране, сканиране и принтиране KONICA MINOLTA в сградите на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23 и бул. „Цар Борис III” № 54“

Обособена позиция № 2: „Техническо обслужване на офис техника Brother, Lexmark, HP Laser Jet и Xerox в сградите на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23 и бул. „Цар Борис III” № 54“ и в звено „Съдии по вписвания“ в сграда на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20“.
Покана (Публикувано на 28.10.2019 г.)

Техническа спецификация - Приложение № 1 (Публикувано на 28.10.2019 г.)

Оферта - Приложение № 2.1 (Публикувано на 28.10.2019 г.)

Оферта - Приложение № 2.2 (Публикувано на 28.10.2019 г.) 


Обновено на 19.11.2019 г. в 15:52 ч.