Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Електронни преписки след 15.04.2016 г.
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Пазарни консултации по чл.44 ЗОП
Архив на обществените поръчки
Периодични плащания
Изпълнени договори
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
21.07.2017

ОБЯВА
 
Софийският районен съд обявява възлагане на
обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 ЗОП, с предмет:

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - СЕРВИЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И
РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД"

Срок за подаване на офертата - не по-късно от 10 работни дни от публикуване на настоящата обява или 17:00 ч. на 04.08.2017 г.

Офертата следва да бъде подадена на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 54, стая 101 - Обща регистратура.

Прогнозна стойност на поръчката за 12 месеца: 9 000 лв. без ДДС.

За контакт:
  • Георги Стаменов: 0888 007 967, факс: 02 8955 429
  • Евстати Тодоров: 02 8955 369, факс: 02 8955 429


Обновено на 21.07.2017 г. в 18:43 ч.