Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Електронни преписки след 15.04.2016 г.
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Архив на обществените поръчки
Вътрешни правила по ЗОП
Периодични плащания
Изпълнени договори
<< Върни се обратно

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КОМПЮТРИ, ПРИНТЕРИ И КОПИРНИ МАШИНИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Публикувана на: 04.01.2018  
Обособена позиция № 1: „Доставка на хартия“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали”;
Обособена позиция № 3: „Доставка на консумативи за офис техника“;
Обособена позиция № 4: „Доставка на книги, картони и бланки по граждански и наказателни дела“, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП“;
Обособена позиция№ 5: „Доставка на папки, хартиени артикули и канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП“.


Линкове към РОП:

Решение (Публикувано на 04.01.2018 г.)
Обявление (Публикувано на 04.01.2018 г.)
Обявление в ОВ на ЕС (Публикувано на 04.01.2018 г.)
Препратка към обявление в ОВ на ЕС (Публикувано на 04.01.2018 г.)

Утвърдена документация (Публикувано на 04.01.2018 г.)
Документация (Публикувано на 04.01.2018 г.)

Разяснение (Публикувано на 12.01.2018 г.)
Разяснение 2 (Публикувано на 15.01.2018 г.)

Решение за изменение (Публикувано на 16.01.2018 г.)
Обявление за изменение (Публикувано на 16.01.2018 г.)
Утвърдена изменена документация (Публикувано на 16.01.2018 г.)
Изменена документация (Публикувано на 16.01.2018 г.)

Разяснение 3 (Публикувано на 19.01.2018 г.)
Решение по обособена позиция 4 (Публикувано на 19.01.2018 г.)

Разяснение 4 (Публикувано на 23.01.2018 г.)

Разяснение 5 (Публикувано на 02.02.2018 г.)

На основание чл.110, ал.1, т.7 ЗОП с решение № 3/19.01.2018 г. е прекратена процедурата по обособена позиция 4 (Публикувано на 05.02.2018 г.)

Потвърждение за вписване в РОП - линк към АОП (Публикувано на 06.02.2018 г.)

Потвърждение за публикуване в приложението на Официален вестник на ЕС - линк (Публикувано на 06.02.2018 г.)