Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Указател
Интерактивна карта
Как да стигнете до съда?
Указател
Софийски районен съд

гр. София, бул. „Драган Цанков” № 6
EИК по ЗДДС BG831462482
МОЛ Александър Ангелов

Адрес: София, п.к. 1612, бул. "Цар Борис III" №54:
Граждански отделения
Държавни съдебни изпълнители
Център за спогодби и медиация

Адрес: София, п.к. 1164, бул. "Драган Цанков" №6:
Наказателно отделение
Бюро съдимост ет. 1, ст. 108

Софийска районна прокуратура ет. 3; тел.: 02 866 58 77СЛУЖБА  РАЗПОЛОЖЕНИЕ В СГРАДАТА ТЕЛЕФОН
Граждански отделения
(бул. "Цар Борис III" №54)
Информационен център ет. 1, ст. 100 02 8955 600
Обща регистратура ет. 1, ст. 101 02 8955 692
02 8955 693
02 8955 694
Факс: 02 8955 611
Заповедна регистратура ет. 1, ст. 102 02 8955 691
Факс: 02 8955 612
Деловодство - обезпечение
на бъдещ иск
ет. 1, ст. 104 02 8955 697
02 8955 698
Деловодство ет. 1 Телефонен указател
Читалня №1 ет. 1, ст. 145 02 8955 572
Съдебни състави:
24-37, 70-79, 81
Читалня №1А ет. 1, ст. 144 02 8955 574
Съдебни състави:
82-85, 87, 88, 90, 113, 118-120, 123-128, 138, 140-145, 148-151
Читалня №2 ет. 1, ст. 123 02 8955 571
Съдебни състави:
38-45, 52-69
Читалня №3 ет. 1, ст. 117 02 8955 573
Съдебни състави:
46-51, 80, 83, 84, 86,
89, 91, 92, 117, 139
Каса
/изплащане на пътни на
свидетели по граждански дела/
ет. 1, ст. 144 02 8955 585
Служба Архив ет. 1 02 8955 603
02 8955 605
Служба по връчване на призовки и
съдебни книжа

/Завеждащ служба/
ет. 5 02 8955 540
Служба по връчване на призовки и
съдебни книжа

/Деловодство/
ет. 5 02 8955 537
02 8955 541
02 8955 542
02 8955 551
Приемна призовки ет. 1, ст. 118 02 8955 550
Държавни съдебни изпълнители
(бул. "Цар Борис III" №54)
Регистратура ДСИ ет. 1, ст. 103 02 8955 788
Факс: 02 8955 613
Регистратура ЧСИ ет. 1, ст. 103 02 8955 654
Деловодство ДСИ ет. 3, ст. 384 Телефонен указател
Център за спогодби и медиация
(бул. "Цар Борис III" №54)
Център за спогодби и медиация ет. 2, ст. 204 02 8955 423
0889 515 423
Наказателно отделение
(бул. "Драган Цанков" №6)
Информация ет. 1 02 8955 300
Регистратура ет. 1, ст. 107 02 8955 480
Факс: 02 8955 240
Регистратура клас. инф. Приземен етаж 02 8955 203
Деловодство ет. 4,
ст. 411, 412, 413, 415
Телефонен указател
Досъдебно производство ет. 4, ст. 410 02 8955 348
Служба Архив Приземен етаж 02 8955 241
Призовки за вещи лица ет. 1 02 8955 341
Бюро съдимост ет. 1, ст. 108 02 8955 451
Обща администрация
(бул. "Драган Цанков" №6)
Административен секретар ет. 2, ст. 212 02 8955 230
Факс: 02 8955 365
Счетоводство ет. 2, ст. 220 02 8955 289
02 8955 383
02 8955 385
Каса ет. 1, зала 12Б 02 8955 204
02 8955 310
Човешки ресурси ет. 1, зала 12А 02 8955 242
02 8955 487
Ръководител сектор - управление и контрол при стопанисването на съдебното имущество бул. "Цар Борис III" №54,
ет. 5, ст. 521
02 8955 568
0889 282 660
Съдии по вписванията
Съдии по вписванията ул. "Елисавета Багряна", №20 02 9486 181Обновено на 31.07.2017 г. в 11:09 ч.