Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Благотворителност
Свободни работни места

ОБЯВИ:


СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен администратор - 1 щатна бройка.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 113 на 17 май 2019 г.

 СРС обявява конкурс за следните длъжности: Съдебен секретар - 8 щатни бройки; Съдебен деловодител - фронт офис - 1 щатна бройка.
Място на работа - сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. "Ген.М.Д.Скобелев" № 23.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол "Съдебен деловодител - фронт офис"
Протокол "Съдебен секретар"


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 101 на 02 май 2019 г.
 СРС обявява конкурс за следните длъжности: Съдебен секретар18 щатни бройки; Съдебен деловодител – 19 щатни бройки; Съдебен деловодител – регистратура – 5 щатни бройки; Съдебен деловодител – ВПСК – 1 щатна бройка; Съдебен деловодител – ДСИ3 щатни бройки; Съдебен деловодител - Служба по вписванията - 1 щатна бройка; Съдебен архивар - 5 щатни бройки; Призовкар - 25 щатни бройки.
Място на работа - сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54.
Място на работа за "Съдебен деловодител  - Служба по вписванията" - сграда на Агенция по вписванията в гр. София, ул. "Елисавета Багряна" № 20.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол "Съдебен секретар"
Протокол "Призовкар"
Протокол "Съдебен деловодител - ВПСК"
Протокол "Съдебен деловодител"


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 101 на 02 май 2019 г.
Посещения:
page Counter

Обновено на 14.06.2019 г. в 15:50 ч.