Вашето съобщение:*
Вашето име:
Телефон за контакт:
E-mail:
Превантивен код:Моля въведете изписаните цифри

*Чрез тази форма не следва да се правят искания, свързани със справки по движението на делата по чл. 143, ал. 1 от ПАС, както и искания за издаване на съдебни удостоверения, преписи и копия от приложените към делата книжа, които се предоставят от съответните деловодства или на дежурно гише.
Молби, жалби и др. по конкретни дела се подават чрез регистратурата на съда.
На искания за предоставяне на консултации няма да бъде отговаряно.