Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал на Гише 27, 28 и 29.
Електронни преписки след 15.04.2016 г.
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Архив на обществените поръчки
Вътрешни правила по ЗОП
Периодични плащания
Изпълнени договори
<< Върни се обратно

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: Абонаментна поддръжка и профилактика на инсталации за отопление, вентилация и климатизация, изградени в сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23
Публикувана на: 13.11.2017  
Обява (Публикувано на 13.11.2017 г.)

Документация (Публикувано на 13.11.2017 г.)
Утвърдена документация (Публикувано на 13.11.2017 г.)

Техническо задание (Публикувано на 13.11.2017 г.)
Спецификация към техническото задание (Публикувано на 13.11.2017 г.)

Проект на договора (Публикувано на 13.11.2017 г.)


Информация за публикувана обява в профила на купувача (Публикувано на 13.11.2017 г.)
Информация за публикувана обява в профила на купувача - Линк АОП (Публикувано на 13.11.2017 г.)


Протокол (Публикувано на 22.11.2017 г.)

Протокол2 (Публикувано на 01.12.2017 г.)


Договор (Публикувано на 29.12.2017 г.)
Техническо задание (Публикувано на 29.12.2017 г.)
Техническа спецификация към техническото задание (Публикувано на 29.12.2017 г.)
Техническо предложение (Публикувано на 29.12.2017 г.)
Ценово предложение (Публикувано на 29.12.2017 г.)
Гаранция за изпълнение (Публикувано на 29.12.2017 г.)