Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал на Гише 27, 28 и 29.
Електронни преписки след 15.04.2016 г.
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Архив на обществените поръчки
Вътрешни правила по ЗОП
Периодични плащания
Изпълнени договори
<< Върни се обратно

Доставка на канцеларски материали, консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийския районен съд
Публикувана на: 22.10.2015  
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
Доставка на канцеларски материали, консумативи за компютри,
принтери и копирни машини за нуждите на Софийския районен съд
”,
по осем обособени позиции:

 
Линкове към АОП обществени поръчки:

Документация

Приложения:

Решение за промяна
(Решението за промяна е публикувано на 04.11.2015 г.)

Документация към решение за промяна
(Документацията е публикувана на 04.11.2015 г.)

Приложения по документация за промяна:
Информация за заинтересованите лица, във връзка с документацията за промяна
(Информацията е публикувана на 04.11.2015 г.)

Разяснения
(Публикувани в периода от 26.10.2015 до 03.12.2015 г.)

Протоколи:
Съобщение за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници
(Съобщението е публикувано на 10.02.2016 г.)

Решения по всички обособени позиции
(Решенията са публикувани на 19.02.2016 г.)

Договори и приложения по всички обособени позиции
(Договорите и приложенията са публикувани на 01.04.2016 г.)

Гаранции
(Гаранциите са публикувани на 01.04.2016 г.)