Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал на Гише 27, 28 и 29.
Електронни преписки след 15.04.2016 г.
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Архив на обществените поръчки
Вътрешни правила по ЗОП
Периодични плащания
Изпълнени договори
<< Върни се обратно

Предоставяне на мобилни услуги (глас и данни) чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на СРС
Публикувана на: 13.10.2015  
ПУБЛИЧНА ПОКАНА,
ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:
Предоставяне на мобилни услуги (глас и данни) чрез
обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт
GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на СРС

Протокол
(Протоколът е публикуван на 29.10.2015 г.)

Договор
(Договорът е публикуван на 16.11.2015 г.)

Приложения:
(Приложението е публикувано на 16.11.2015 г.)
 
(Приложението е публикувано на 16.11.2015 г.)

(Приложението е публикувано на 16.11.2015 г.)
 
Допълнително споразумение по договор
(Публикувано на 05.05.2016 г.)