Доставка на канцеларски материали, консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийския районен съд
  
Публикувана на: 22.10.2015  
Обособена позиция № 1 „Доставка на хартия”, Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали”,Обособена позиция № 3 „Доставка на консумативи за офис техника „HEWLLET PACKARD”,Обособена позиция № 4 „Доставка на консумативи за офис техника „Lexmark”, Обособена позиция № 5 „Доставка на консумативи за офис техника „Xerox”, Обособена позиция № 6 „Доставка на консумативи офис техника – други”, Обособена позиция № 7 „Доставка на книги, картони и бланки по граждански и наказателни дела, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интерграция на хората с увреждания” и Обособена позиция № 8 „Доставка на папки, хартиени артикули и канцеларски материали, включени в списъка по чл.30 от Закона за интерграция на хората с увреждания”. Обособени позиции № 7 и № 8 са предназначени за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.  
Виж повече >>
  

Предоставяне на мобилни услуги (глас и данни) чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на СРС
  
Публикувана на: 13.10.2015  
С настоящата обществена поръчка се цели осигуряване предоставянето на мобилни услуги (глас и данни) чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на СРС  
Виж повече >>
  

Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Софийски районен съд
  
Публикувана на: 28.08.2015  
Обособена позиция № 1 „Предоставяне на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги за нуждите на СРС” Обособена позиция № 2 „Предоставяне на мобилни услуги (глас и данни) чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на СРС”   
Виж повече >>
  

1  2  3  4  5   >