Доставка на канцеларски материали за нуждите на Софийски районен съд – книги, картони и бланки по граждански и наказателни дела, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП
  
Публикувана на: 27.06.2018  
  
Виж повече >>
  

Издаване, зареждане и предоставяне на шестмесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служители на Софийски районен съд
  
Публикувана на: 14.06.2018  
  
Виж повече >>
  

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Софийски районен съд – книги, картони и бланки по граждански и наказателни дела, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП
  
Публикувана на: 13.03.2018  
  
Виж повече >>
  

1  2  3  4   >