Доставка на канцеларски материали за нуждите на Софийски районен съд – книги, картони и бланки по граждански и наказателни дела, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП
  
Публикувана на: 13.03.2018  
  
Виж повече >>
  

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП с предмет: Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване и профилактика на климатични, отоплителни и вентилационни системи в сградата на Софийски районен съд на бул. "Цар Борис ІІІ" № 54
  
Публикувана на: 07.03.2018  
  
Виж повече >>
  

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КОМПЮТРИ, ПРИНТЕРИ И КОПИРНИ МАШИНИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
  
Публикувана на: 04.01.2018  
Обособена позиция № 1: „Доставка на хартия“; Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали”; Обособена позиция № 3: „Доставка на консумативи за офис техника“; Обособена позиция № 4: „Доставка на книги, картони и бланки по граждански и наказателни дела“, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП“; Обособена позиция№ 5: „Доставка на папки, хартиени артикули и канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП“.   
Виж повече >>
  

1  2  3  4   >