ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КОМПЮТРИ, ПРИНТЕРИ И КОПИРНИ МАШИНИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
  
Публикувана на: 04.01.2018  
Обособена позиция № 1: „Доставка на хартия“; Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали”; Обособена позиция № 3: „Доставка на консумативи за офис техника“; Обособена позиция № 4: „Доставка на книги, картони и бланки по граждански и наказателни дела“, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП“; Обособена позиция№ 5: „Доставка на папки, хартиени артикули и канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП“.   
Виж повече >>
  

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: Абонаментна поддръжка и профилактика на инсталации за отопление, вентилация и климатизация, изградени в сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23
  
Публикувана на: 13.11.2017  
  
Виж повече >>
  

Процедура по публично състезание с предмет: "Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Софийския районен съд"
  
Публикувана на: 16.02.2017  
  
Виж повече >>
  

1  2  3   >