Софийски Районен Съд

Новини
Новини от Софийски районен съд
Указател
Контактна информация за службите в съда
Програма Спогодби
Център за Спогодби и медиация. The Court-Annexed Mediation Program
Коя служба ми е необходима?
Практически насоки за граждани
Бланки и формуляри
Тук ще намерите полезни документи за сваляне и предварително попълване
Електронно свидетелство за съдимост
Електронното свидетелство за съдимост можете да заявите на специализирания сайт на Министерството на правосъдието: https://cs.mjs.bg/
Свидетелство за съдимост
Бюро „Съдимост”, бул. „Драган Цанков” №6.; тел.: 02 8955451; 9:00-17:00 ч.
Решения по дела
Връзка към централизиран регистър за съдебни актове. http://legalacts.justice.bg/  
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Стажантска програма на центъра за спогодби и медиация