Софийски районен съд Център за спогодби и медиация

Новини
Новини от Софийски районен съд
Указател
Контактна информация за службите в съда
Коя служба ми е необходима?
Практически насоки за граждани
Контакт на съдиите с ВСС
Бланки и формуляри
Тук ще намерите полезни документи за сваляне и предварително попълване
Свидетелство за съдимост
Бюро „Съдимост”, бул. „Драган Цанков” №6.; тел.: 02 8955451; 9:00-17:00 ч.
Електронно свидетелство за съдимост
https://cs.mjs.bg/
Решения по дела
Връзка към централизиран регистър за съдебни актове. http://legalacts.justice.bg/  
Дарители
Списък на дарители на Софийски районен съд
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Благотворителност