Софийски Районен Съд
Постановени съдебни актове
Дела по заповедно производство
График на заседанията за деня
Указател
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Описи по състави
Приемно време на зам.-председатели
Банкови сметки

Банкови сметки на Софийски районен съд

Централна кооперативна банка обслужва съда от 05 юни 2005 г.

За държавни такси, глоби, свидетелства за съдимост,
удостоверения и разноски по дела:

IBAN – BG 78 CECB 9790 3143 8974 01
BIC - C E C B B G S F

За гаранции по наказателни и граждански дела,
обезпечителни производства, залог в пари, възстановяване на щети:

IBAN – BG 96 CECB 9790 3343 8974 00
BIC - C E C B B G S F

За вещи лица – всички експертизи и особен представител:
IBAN – BG 96 CECB 9790 3343 8974 00
BIC - C E C B B G S F

Държавен съдебен изпълнител:
IBAN – BG 69 CECB 9790 3343 8974 01
BIC - C E C B B G S F

За Ваше улеснение, в сградите на съда има банкови офиси за внасяне на суми по делата.

Моля да имате предвид, че освен дължимата държавна такса, се заплаща такса и за банковия превод!


Обновено на 20.03.2014 г. в 15:41 ч.