Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пресслужба
Новини
Архив новини - 2018 г.
Архив новини - 2017 г.
Архив новини - 2016 г.
Архив новини - 2015 г.
Архив новини - 2014 г.
Правила за достъп на медии в съда
Пресаташе
Обяви за търг
Архив обяви
Архив новини - 2017 г.
21 декември 2017 г.

На 19 декември 2017г., съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, прие предложението на съдия Александър Ангелов, председател на Софийски районен съд (СРС), за екип от четирима заместници на административния ръководители. На длъжност заместник-административен ръководител на СРС от 20 декември 2017г., на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ са назначени съдия Петя Данаилова Петкова, съдия Даниела Божидарова Александрова, съдия Мария Ангелова Дончева и съдия Илиана Валентинова Станкова.

Четиримата кандидати предварително са изслушани от Общото събрание на Софийски районен съд, проведено на 04.11.2017г., като по отношение на всеки от тях е изразено положително становище при проведените гласувания.

Съдия Петя Данаилова има над 20 години юридически стаж, като работи в СРС от 20.12.1999г., разглеждайки наказателни дела. До момента е изпълнявала функциите на заместник на административния ръководител, като е ръководила „Наказателно отделение“ на СРС.

Съдия Мария Дончева има над 10 години юридически стаж, като работи в СРС от 01.06.2011г., съдия в наказателно отделение. На 30.08.2017 г. завършила едногодишно обучение в Европейския съд по правата на човека.

Съдия Даниела Александрова има над 12 години юридически стаж, като работи в СРС от 11.09.2014г., разглеждайки първоначално наказателни дела, а впоследствие граждански дела. До момента е изпълнявала функциите на заместник на административния ръководител, като е ръководила „Трето гражданско отделение“ на СРС.

Илиана Станкова има над 14 години юридически стаж, като работи в СРС от 28.10.2010г. като съдия във „Второ гражданско отделение“. В периода от 31.10.2016г. до 20.08.2017г. командирована в Софийски градски съд.

Председателят на СРС Александър Ангелов благодари за отличната и всеотдайна работа на досега изпълнявалите функциите на заместници на административния ръководител в СРС – съдия Йоана Генжова, съдия Даниела Попова и съдия Валентин Борисов.

 


12 декември 2017 г.
 

Днес  12.12.2017г. в 11:43ч. в сградата на Софийски районен съд (СРС) на бул. Ген. М. Д. Скобелев, №23 се активира датчик на противопожарната охранителна система, което наложи  евакуацията на граждани и служители от сградата.  След извършена проверка от специализираните органи, СРС възстановява нормалната си работа в 11:55ч.

 


4 декември 2017 г.
 

На 5 декември 2017г. (вторник), от 13:30 часа, зала 34, в  сградата  на Софийски районен съд (СРС), бул. „Цар Борис III“, № 54, ще се проведе второ заседание по гражданско дело №18039/17г. по описа на съда. Страни по делото са журналистката Елена Йончева срещу Бойко Борисов и Политическа партия ГЕРБ.  

 


29 ноември 2017 г.
 

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява, че всеки съдия от страната, който желае да бъде командирован по реда на чл.227 ал.2 ЗСВ в Гражданско отделение на съда до заемане на съответните незаети щатни длъжности чрез конкурс, може да подаде молба в срок до 20.12.2017г. на адрес: гр. София, ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, София 1000, ул. „Екзарх Йосиф”12, или на електронен адрес: ksknss@vss.justice.bg
 

 


31 октомври 2017 г.
 

Днес – 31 октомври 2017 г. (вторник), около 11.00 часа, беше получен сигнал  за поставена бомба в Софийски районен съд (СРС). По разпореждане на „Съдебна охрана”, всички служители и граждани бяха евакуирани незабавно от сградите на бул.  „Цар Борис III“ № 54 и бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” № 23.
След извършена проверка от специализираните органи, СРС възстановява нормалната си работа в 13:30 часа.
 


28 октомври 2017 г.   

Днес - 28 октомври 2017 г., 13:30 ч., в зала 28 , в сградата на бул. „М. Д. Скобелев” № 23, дежурен съдебен състав на Софийския районен съд, с председател съдия Цветелина Михайлова ще разгледа искане на СРП за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Пепа Георгиева и Аврам Аврамов, обвинени в престъпление по чл. 211, вр. чл.209. ал.1, вр. чл. 20,  ал. 2 вр. чл,18 от НК -  опит за измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
22 октомври 2017 г.

Днес - 22 октомври 2017 г., 14:30 ч., в зала 5, в сградата на бул. „М. Д. Скобелев” № 23, дежурен съдебен състав на Софийския районен съд, с председател съдия Христина Гарванска, ще разгледа искане на СРП за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Владимир Стоянов, обвинен в престъпление по чл. 339, ал.1 от НК -  държане на огнестрелно оръжие, без надлежно разрешение по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

      


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
21 октомври 2017 г.


Днес - 21 октомври 2017г., 11:00ч., в зала 20, в сградата на бул. М.Д.Скобелев № 23, дежурен съдебен състав с председател съдия Анелия Щерева ще разгледа искане на СРП за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Йордан Златков, обвинен в хулиганство с изключителен цинизъм и дързост – престъпление по чл. 325, ал.2, алт.3, пр.1, вр. ал.1 от НК.

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
16 октомври 2017 г.

Днес - 16.10.2017 г., от 15:00 ч., в зала 4, в сградата на бул. М.Д.Скобелев № 23, дежурен съдебен състав ще разглежда искане на СРП за определяне мярка за неотклонение "задържане под стража" на Спас Василев, обвинен в измама - извършване на престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 26 от НК.

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
10 октомври 2017 г.

На 12 октомври 2017г. (четвъртък), от 10:00 часа, зала 34, в  сградата  на Софийски районен съд (СРС),  бул.  „Цар Борис III“, № 54, ще бъде разгледано в открито съдебно заседание гражданско дело  № 18039/17г. по описа на съда. Делото е образувано по постъпила искова молба на Елена Йончева, с която срещу Бойко Борисов и Политическа партия ГЕРБ са предявени искове с правно основание чл. 45, ал. 1  ЗЗД и чл. 49, вр. чл. 45, ал. 1  ЗЗД, за солидарно плащане на сумата от 20 000 лева,  представляваща  обезщетение  за   претърпени  неимуществени вреди, за които Йончева твърди, че са причинени от твърдения на Борисов, направени на 10.03.2017г., в гр. Бургас и на 12.03.2017г., в гр. Варна.
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
02 октомври 2017 г.

Ръководството на Софийския районен съд (СРС) Ви уведомява, че новата сградата на Наказателно отделение на Софийския районен съд и Софийска районна прокуратура се намира на бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” № 23 и ще функционира от 02 октомври 2017 г. В сградата се помещава и Бюро за съдимост, чиято дейност се осъществява на първия етаж, с работно време за граждани от 9:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък.

В сградата на съда има 33 съдебни зали, оборудвани със звукозапис и съвременна информационна система. Всяка съдебна зала е с обособен подход за съда и входове за страните, както и отделни съвещателни помещения за съдебния състав. Тържествената  зала „JVSTITA“ е най-голямата съдебна зала на Балканите с 201 седящи места и е създадена като многофункционална зала за провеждане на различни мероприятия и церемонии.

Съдебните зали са снабдени с IP видеотелефони, като има и уникална съдебна зала за осъществяване на видеоконферентна връзка. Три от залите са със специално оборудване за защитени свидетели и едно специализирано помещение, т.нар. „Синя стая“, за изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление. Предвиден е специален подход от паркинга към сградата за задържаните лица. Има стаи за среща с адвокат, специализирани помещения за задържаните лица и такива в режим на довеждане.

Сградата е снабдена с близо 200 видеокамери, записващи в реално време и е с уникална по рода си система за контрол на достъпа. Специализираните помещения за класифицирана информация и архивохранилища за веществени доказателства разполагат със система за  биометрични данни и са с най–високо ниво на сигурност.
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
18 септември 2017 г.

Днес, 18.09.2017 година, официално бе открита новата съдебна сграда на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, която се намира на ул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23. Сред гостите бяха председателят на 44-то Народно събрание Димитър Главчев, министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на правосъдието Цецка Цачева, председателят на ВАС Георги Колев, главният прокурор на Република България Сотир Цацаров, членовете на ВСС Васил Петров, Галина Карагьозова, Елка Атанасова, Камен Иванов, Калин Калпакчиев, Каролина Неделчева, Незабравка Стоева, Румен Георгиев, Светла Петкова, Соня Найденова, Юлия Ковачева, Ясен Тодоров, представители на изпълнителната и съдебната власт. Наказателното отделение на Софийския районен съд ще започне работа с граждани в сградата на „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23 от 2 октомври 2017 г. 

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
08 септември 2017 г.

От 02.10.2017г. (понеделник) Софийски районен съд, Наказателно отделение, ще осъществява дейността си в сградата на бул."Ген.М.Д.Скобелев" №23

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
31 август 2017 г.

Днес 31.08.2017 г., бе подписан Акт образец 16 за въвеждане в експлоатация на новата съдебна сграда на Наказателно отделение на Софийския районен съд и на Софийска районна прокуратура (така известното "Военно НДК"). Актът бе подписан без забележки. Предстои тържествено откриване на сградата през месец септември.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
29 август 2017 г.

На 29.08.2017г. Софийския районен съд разгледа искането на Софийската районна прокуратура, за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража”, по отношение на лицето А. А., който е привлечен като обвиняем от СРП, с твърдения за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. Състав с председател съдия Николай Урумов разгледа искането на СРП в открито съдебно заседание и реши, че същото следва да бъде уважено.
Съдът прие, че е налице обосновано предположение, че А. е автор на въпросното деяние и е налице реална опасност той да извърши престъпление, поради което взе спрямо същия мярка за неотклонение "задържане под стража".


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
28 юли 2017 г.
 

На 28 юли 2017 година новият председател на Софийския районен съд,  Александър Велинов Ангелов встъпи в длъжност. Той бе избран на 25 юли 2017 година с пълната подкрепа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) – 14 гласа "за".
Александър Ангелов пое поста от и.ф. Стефан Милев на тържествена церемония в съдебната палата. Актът за встъпване в длъжност бе подписан от административния ръководител на Софийския градски съд (СГС), съдия Калоян Топалов. Той от своя страна пожела на новия ръководител на най натоварения съд в страната да оправдае очакванията на  колегите си от СРС, на неговите служители, но най-вече на обществото, което очаква промяна в работата на този съд. Александър Ангелов благодари за доверието на колегите си от СРС и ВСС и обеща да работи с пълна сила и да оправдае очакванията към него. След официалната церемония  Александър Ангелов  даде интервю пред всички медии, като  заяви че „Ще има трудности и предизвикателства, но вярвам, че в Софийски районен съд работят много отговорни съдии и с общи усилия ще успеем да се справим и да подобрим имиджа на съда“.
 

На тържествената церемония съдия Стефан Милев бе награден с грамота и служебна благодарност подписана от председателя на ВКС Лозан Панов. По рано Галя Георгиева, Член на Висшия съдебен съвет пък обяви, че Стефан Милев има сериозен принос за „успокояване на обстановката в СРС и съдийското самоуправление, изразено в протокол от общото събрание“.

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
28 юли 2017 г.

Александър Ангелов - председателНовоизбраният председател на Софийски районен съд Александър Ангелов ще встъпи официално в длъжност на 28 юли /петък/ в 11.00 часа в Конферентната зала на Съдебната палата.


 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
21 юли 2017 г.

Делото срещу Мехти Шахинкая - водач на ТИР с турска регистрация, задържан на входа на София, ще се гледа днес в сградата на Софийския районен съд на бул. "Драган Цанков" №6, от 16:15 часа в зала 17А .
Номерът на делото е 12627/2017, разпределено на 13 съдебен състав.
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
12 юли 2017 г.

Днес от 11:00 ч. в зала 10, в сградата на СРС на бул. "Драган Цанков" №6, 14 съдебен състав разгледа НЧХД 9607/2017 срещу Чавдар Стоянов, бивш преподавател от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
На делото не бе даде ход поради представени болнични листа от страна на подсъдимия Чавдар Стоянов и неговия защитник.
Делото е отложено за 18.09.2017 г от 14:30 ч.
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
12 юли 2017 г.

В периода 13.03-13.06.2017 г. в Софийския районен съд (СРС) беше извършена финансова инспекция от органите на АДФИ, като предмет на проверката бяха редица обществени поръчки, проведени през 2015 – 2016 г., сключените по тях договори и последващото им изпълнение.
Инспекцията приключи с доклад № ДП 1 – СФ-9/13.06.2017 г.
В Раздел 2.1.3. (страница 20 и сл.) на посочения доклад са отразени констатациите на АДФИ относно проведената обществена поръчка и сключения договор с дружеството „Дилекс“ ООД за доставка на копирни, принтиращи и сканиращи устройства в сградата на СРС в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“, № 54. Инспекцията е установила, че в нарушение на Закона за обществените поръчки, при формулиране на параметрите на обществената поръчка необосновано е било ограничени участието на потенциални кандидати и е предоставено предимство на други такива. Подробните мотиви на проверяващите са отразени в цитираната част на доклада, която и.ф. председателят на СРС е изпратил на вниманието на Софийската градска прокуратура във връзка с образувана по същия случай прокурорска преписка.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
11 юли 2017 г.

По повод проявения медиен интерес към съдебното заседание по дело, образувано срещу Чавдар Стоянов, бивш преподавател от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Делото е насрочено за утре 12.07.2017 г. в Софийския районен съд от 11:00 ч. на 14 съдебен състав НЧХД - 9607/2017.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
04 юли 2017 г.

Във връзка с проявения медиен интерес към делото по мярка за неотклонение на обвиняемия Владимир Стоянов ви информираме, че то е разпределено на 96 състав, с председател съдия Кирил Димитров. Съставът ще заседава в зала 13Б от 14:30 ч.
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
24 април 2017 г.

На 19.04.2017 г. в сградата на Софийския районен съд на бул. Цар Борис III, № 54, етаж 2, зала 1 „проф. Живко Сталев“, се проведе среща с Ричърд Гейбриъл, съдия в Апелативния съд на щата Колорадо (САЩ). Той има богат професионален опит в областта на гражданското правораздаване, медиацията, кариерното израстване, професионалното развитие и независимостта на магистратите.

Срещата беше отворена за всеки съдия от СРС.

Още снимки от събитието можете да видите тук.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
06 април 2017 г.

По повод проявения медиен интерес към съдебното заседание по мярката за неотклонение на обвиняемия Росен Петров, делото ще се разгледа днес след 12:30 ч. в 19 зала на СРС, 16 състав, с председател съдия Даниела Тошева.
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
24 февруари 2017 г.

Във връзка с разпространена в средствата за масова информация снимка на стажант-юриста Владимир Кузов в Софийския районен съд, заснет облечен със съдийска тога в съдебната зала, пред герба на РБългария и държейки в себе си папка на гражданско дело, със Заповед № 85/24.02.2017 г. изпълняващият функциите председател на съда е образувал дисциплинарно производство срещу съдията, председателстващ 117 състав, за това, че предоставяйки служебна си тога на стажант-юриста, е допуснал обстоятелства, довели до накърняване престижа на съдебната власт (чл. 307, ал.3, т.3 ЗСВ).

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
28 януари 2017 г.


По искането на СРП за вземане на мерки за неотклонение задържане под стража на  Христо Венев Фандъшки, Георги Красимиров Райнов, Светлозар Драгомиров Драганов съдът се произнесе, като остави без уважение искането за задържане на тримата обвиняеми и им взе мерки за неотклонение парична гаранция в размер на по 5 000 (пет хиляди) лева за всеки от тях, вносими в 10 дневен срок. Съдът е насрочил разглеждането на делото при евентуално постъпване на жалба или протест пред Софийски градски съд на 07.02.2017г. от 10:00 часа.
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
28 януари 2017 г.

На 28.01.2017 г. в Софийския районен съд е постъпило искане на основание чл. 64, ал. 1 от НК за задържане под стажа на Светлозар Драгомиров Драганов, Георги Красимиров Райнов и Христо Венев Фандъшки. Тримата са обвиняеми по досъдебно производство №513 ЗМК 21/2017г. по опис на СДВР за извършено престъпление по чл. 215, ал. 1, във вр. с  чл. 20, ал. 2, във вр. с  ал. 1 от НК. Искането е насрочено за разглеждане от 109 състав за 15:30 часа, в зала 17А.

Обновено на 26.02.2018 г. в 11:54 ч.