Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Разпределение стажанти втори семестър 2017-2018
На 15.02.2018 г. се проведе публичен жребий за определяне на съдиите, с които ще работи всеки стажант.

СТАЖАНТ СЪДИИ И СЪСТАВИ
Александра Алексиева Марина Манолова 130 НО Силвия Кирова 142 ГО
Александър Лешев Василена Дранчовска 162 ГО Стою Згуров 90 ГО
Анна Малинова Темислав Димитров 140 ГО Полина Хаджимаринска 44 ГО
Анна Петрова Константин Кунчев 53 ГО Таня Кандилова 80 ГО
Анна-Мария Атанасова Методи Шушков 161 ГО Силвия Кирова 142 ГО
Асен Стефанов Таня Орешарова   СГС Атанас Маджев СГС СГС
Атанас Киров Васил Петров 31 ГО Яна Николова 36 ГО
Атанас Павлов Росен Димитров   СГС Николай Маджаров 117 ГО
Бетина Бошнакова Николай Василев 102 НО Евгени Георгиев СГС СГС
Виляна Петрова Радослава Качерилска 17 НО Снежана Чалъкова 83 ГО
Галя Шаркова Цветелина Михайлова 133 НО Стоян Мадин 21 НО
Георги Божинов Николай Василев 102 НО Мария Дончева 110 НО
Добрин Спасов Пенка Велинова 143 ГО Елена Шипковенска 43 ГО
Евгени Тодоров Мирослава Тодорова   СГС Танка Цонева 135 НО
Елена Драгушева Валентин Борисов 33 ГО Николай Василев 102 НО
Елизабет Генчева Николай Николов 52 ГО Албена Ботева СГС СГС
Златина Димитрова Цветанка Бенина 88 ГО Евгени Георгиев СГС СГС
Иван Енев Танка Цонева 135 НО Мирослава Тодорова СГС СГС
Иван Цветков Пенка Велинова 143 ГО Николай Чакъров 153 ГО
Ивета Вълева Веселина Няголова 131 НО Албена Момчилова 105 НО
Калина Петкова Марина Манолова 130 НО Стою Згуров 90 ГО
Карло Луканов Деница Цветкова 49 ГО Николай Василев 102 НО
Катерина Цончева Елена Динева 149 ГО Васил Петров 31 ГО
Катрин Кирилова Николай Николов 52 ГО Ваня Згурова 145 ГО
Кристиян Иванов Валентин Борисов 33 ГО Николай Маджаров 117 ГО
Кристиян Попов Константин Кунчев 53 ГО Ваня Горанова 22 НО
Лъчезара Дилова Елена Динева 149 ГО Росен Димитров СГС СГС
Любен Гудев Силвия Кирова 142 ГО Елеонора Христова-Попова 12 НО
Мария Атанасова Цветомир Минчев 79 ГО Таня Кандилова 80 ГО
Мария Петрова Илиана Рашкова 97 НО Радослава Качерилска 17 НО
Мария Танева Станислав Седефчев 165 ГО Десислава Зисова СГС СГС
Николина Ангелова Николай Чакъров 153 ГО Атанас Маджев СГС СГС
Паулина Райчева Албена Момчилова 105 НО Лора Митанкина 107 НО
Петър Стефанов Николай Чакъров 153 ГО Цветелина Костова 87 ГО
Пламена Димитрова Цветанка Бенина 88 ГО Ваня Горанова 22 НО
Румяна Григорова Моника Добринова 51 ГО Таня Орешарова СГС СГС
Севдалина Стойкова Десислава Джарова 58 ГО Емилиан Лаков 73 ГО
Силвена Генова Цветелина Костова 87 ГО Ваня Горанова 22 НО
Славена Вълкова Мария Долапчиева 66 ГО Станислав Седефчев 165 ГО
Соня Стоянова Владимир Вълков   СГС Валерия Братоева СГС СГС
Станимира Велева Емилиан Лаков 73 ГО Мария Дончева 110 НО
Цветан Здравков Георги Чехларов 48 ГО Емил Дечев СГС СГС
Цветина Цолова Борис Динев 28 ГО Елена Шипковенска 43 ГО
Янита Джунова Борис Динев 28 ГО Ваня Згурова 145 ГО
Яница Георгиева Снежана Чалъкова 83 ГО Моника Добринова 51 ГО
Янка Косарова Емил Дечев   СГС Мария Долапчиева 66 ГО

Обновено на 19.02.2018 г. в 16:18 ч.