Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Разпределение стажанти първи семестър 2018-2019
СТАЖАНТ СЪДИИ И СЪСТАВИ
Ана Ченешкова Десислава Джарова 58 ГО Силвия Хазърбасанова 159 ГО
Ангелос Триандос Деница Цветкова 49 ГО Албена Ботева СГС ГО
Антония Стоянова Емил Дечев СГС НО Ваня Горанова 22 НО
Асен Стефанов Валентин Борисов 33 ГО Николай Маджаров 117 ГО
Борислава Терзиева Елена Динева 149 ГО Владимир Вълков СГС ТО
Велислав Ботов Борис Динев 28 ГО Васил Александров 156 ГО
Виляна Петрова Цветомир Минчев 79 ГО Десислава Зисова СГС ГО
Георги Божинов Eли Розалинова   НО Марина Манолова 130 НО
Георги Стоев Светослав Пиронев 63 ГО Ваня Горанова 22 НО
Гергана Шотлекова Силвия Кирова 142 ГО Елеонора Христова-Попова 12 НО
Дамян Димов Илиана Рашкова 97 НО Чавдар Костов 103 НО
Даниил Михалев Слава Гьошева 25 ГО Тодор Тодоров 89 ГО  
Десислава Вълчева Вергиния Мичева-Русева СГС ГО Моника Добринова 51 ГО
Диляна Гладнишка Веселина Няголова 131 НО Албена Момчилова 105 НО
Домна Манчева Станислав Седефчев 165 ГО Таня Кандилова 80 ГО
Евгени Станоев Васил Петров 31 ГО Константин  Кунчев 53 ГО
Екатерина Попова Мария Карагьозова 30 ГО Ваня Горанова 22 НО
Елена Дикова Силвия Хазърбасанова 159 ГО Гергана Троянова 55 ГО
Елена Кралева Борис Динев 28 ГО София Икономова 128 ГО
Елена Славова Моника Добринова 51 ГО Таня Орешарова СГС ГО
Елица Грънчарова Eли Розалинова   НО Николай Маджаров 117 ГО
Ерай Ахмедов Емилиан Лаков 73 ГО Сава Шишенков 167 ГО
Зюлейха Амедова Цветелина Костова 87 ГО Мария Коюва 163 ГО
Иван Генчев Николай Чакъров 153 ГО Васил Александров 156 ГО
Иван Еленков Пенка Велинова 143 ГО Яна Димитрова 50 ГО
Иван Недев Иванка Ангелова САС ГО Анелия Янева 126 ГО
Ивелина Димитрова Танка Цонева 135 НО Мирослава Тодорова СГС НО
Искрен Борисов Даниела Александрова 154 ГО Даяна Топалова 157 ГО
Калина Трифонова Николай Василев 102 НО Евгени Георгиев СГС ГО
Катина Петрова Цветелина Кържева 84 ГО Цветелина Костова 87 ГО
Кети Денчева Цветомир Минчев 79 ГО Евгени Георгиев СГС ГО
Кирил Гигов Иванка Болгурова 69 ГО Росен Димитров СГС ГО
Кристиан Хаджиев Радослава Качерилска 17 НО Димитрина Ангелова СГС НО
Кристияна Димитрова Иво Вътев 127 ГО Димитър Куртов 122 НО
Крум Динев Цветелина Михайлова 133 НО Радослава Качерилска 17 НО
Любомир Игнатов Марина Манолова 130 НО Полина Хаджимаринска 44 ГО
Людмила Костова Василена Дранчовска 162 ГО Стою Згуров 90 ГО
Максимилиян Радев Пенка Велинова 143 ГО Иванка Болгурова 69 ГО
Марина Легкоступ Албена Момчилова 105 НО Радослава Качерилска 17 НО
Мария Иванова Емилиан Лаков 73 ГО Таня Орешарова СГС ГО
Мария Петрова Георги Чехларов 48 ГО Ваня Иванова-Згурова 145 ГО
Мила Стоева Десислава Тошева 82 ГО Галя Вълкова 158 ГО
Милен Христов Мария Долапчиева 66 ГО Калина Филипова 29 ГО
Михаела Михайлова Станислав Седефчев 165 ГО Десислава Тошева 82 ГО
Надежда Желева Красимир Машев САС ГО Полина Хаджимаринска 44 ГО
Николета Костова Владимир Вълков СГС ТО Ваня Иванова-Згурова  145 ГО
Николета Никифорова Васил Александров 156 ГО Николай Василев 102 НО
Петромир Андреев Мирослава Тодорова  СГС НО Танка Цонева 135 НО
Петя Норова Албена Ботева СГС ГО Николай Чакъров 153 ГО
Полина Петкова Гергана Кирова 42 ГО Мария Месова-Стоева 138 ГО
Румяна Пищалова Елена Динева 149 ГО Димитър Демирев 27 ГО
Сара Стоянова Мария Димитрова 166 ГО Емил Дечев СГС НО
Силвана Тонкова Емилиан Лаков 73 ГО Димитър Куртов 122 НО
Симеон Светославов Росен Димитров СГС ГО Мария Долапчиева 66 ГО
Славена Вълкова Сава Шишенков 167 ГО Мария Коюва 163 ГО
София Коланева Методи Шушков 161 ГО Силвия Кирова 142 ГО
Стефка Челебиева Светослав Пиронев 63 ГО Слава Гьошева 25 ГО
Стоян Петров  Ани Захариева СГС НО Силвия Кирова 142 ГО
Стоян Сургучев Златина Рубиева САС ГО Светослав Василев СГС ТО
Теодора Доненчева Константин Кунчев 53 ГО Нели Маринова 56 ГО
Теодора Хараламбиева Атанас Додов   ГО Десислава Джарова 58 ГО
Тихомир Рачев Валерия Ватева 91 ГО Ивиана Димчева 10 НО
Християн Иванов Валентин Борисов 33 ГО Николай Василев 102 НО
Хюлия Хюммет Атанас Додов   ГО Ивиана Димчева 10 НО
Цветелина Лекова Мария Карагьозова 30 ГО Вергиния Мичева-Русева СГС ГО
Теодора Бухлева Нели Маринова 56 ГО Гергана Троянова 55 ГО

Обновено на 08.10.2018 г. в 17:27 ч.