Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пресслужба
Новини
Архив новини - 2018 г.
Архив новини - 2017 г.
Архив новини - 2016 г.
Архив новини - 2015 г.
Архив новини - 2014 г.
Правила за достъп на медии в съда
Пресаташе
Обяви за търг
Архив обяви
Архив новини - 2016 г.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
15 декември 2016 г.

СРС покани на 16.12.2016 г. от 11,00 часа, членовете на Съдийската колегия на ВСС, главният инспектор на ИВСС и председателят на СГС на среща със съдиите и служителите. Срещата е отворена за медии.
Гражданите и представителите на юридическата общност, подкрепящи исканията на съдиите и служителите, няма да могат да присъстват в залата, поради ограничения й капацитет.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
07 декември 2016 г.

На 09.12.2016 г., от 11:00 до 13:00 часа, пред сградата на ВСС съдии и служители от СРС ще проведат митинг. Целта е да се изрази недоволство с цялостната политика на ВСС и да се защити независимостта на СРС.
Припомняме, че ВСС отказва да изслуша председателя на съда относно неравнопоставеното положение, в което са поставени свръхнатоварените служители на СРС в сравнение с други съдебни органи. Решенията на ВСС в тази насока, включително новият Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, запазват съществуващото статукво. СРС не получава в достатъчна степен и необходимата институционална подкрепа от ВСС за решаване на натрупаните с десетилетия проблеми. В същото време, обаче, е обект на непрестанни проверки (често провокирани не от принципни съображения), които поради това не стават основа за анализ и конструктивни решения, а се превръщат в инструмент за накърняване на независимостта на съда. Когато СРС се бореше, за да получи дължимото му се - за съдебни сгради, които ползват не по-малко и СРП, за пари за оборудване, за проблемите със съдебните заседатели и др., ВСС, чиято е отговорността, не предприе никакви реални действия, а гледаше отстрани. Когато дойде време съдебната власт и в частност ВСС да решава проблемите на СРС, и ние изискваме това от ВСС, ни показват, включително и с участието на прокуратурата, че трябва да мълчим и да не надигаме глава. Показват ни го тези, които са призвани да бранят съдийската независимост. Съдиите и служителите от СРС няма да позволят да се запази това уродливо състояние.
Приветстваме подкрепата на всеки член на гражданското общество и на юридическата гилдия.
За времето на митинга работата на СРС ще се осъществява в намален състав на администрацията, поради което молим гражданите и адвокатите да проявят разбиране.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
31 октомври 2016 г.
Покана до медиите
за отбелязване на „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2016“, организирани от
Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд

 

От 02 до 04 ноември 2016г.  Центърът по спогодби и медиация (ЦСМ) към СРС и СГС организира „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2016“, с които за поредна година работим за популяризирането на медиацията в България и информираме за добрите практики, свързани с нея.
Тази година в рамките на дните на медиацията, на 2 ноември, сряда, от 11.00 до 13.30 ч. на ул. Вашингтон № 22.  ще се проведе експертна дискусия „Медиацията в България: проблеми и решения“ под патронажа на Омбудсмана на Република България.  На нея ще се поставят на обсъждане въпросите, свързани с популяризирането и разширяването на приложението на медиацията, като алтернативно средство за решаване на спорове и механизъм за разтоварване на съда. Ще се дискутират възможностите за въвеждане на задължителната първа обща среща по медиация (например при семейноправни спорове, потребителски спорове или при спорове с нисък имуществен интерес), вариантите за финансово обезпечаване и стимулиране на провеждането й, както и правното регламентиране на този процес и неговата професионализация.
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
04 октомври 2016 г.

На 03.10.2016 г. в сградата на съда на бул. „Цар Борис ІІІ” 54,  бяха приветствани по встъпването в длъжност "съдия" в Софийския районен съд, на преназначените по реда на чл. 194 от ЗСВ съдии: Христо Кръстев Крачунов, Стою Христов Згуров, Ваня Георгиева Тотолакова и Павлета Василева Добрева

Преназначаването на съдии по реда на чл. 194 от ЗСВ от ненатоварени съдилища е стъпка към решаване на проблемите на най-големия и натоварен съд в страната, както и за преодоляване на съществуващия дисбаланс в натовареността на отделните органи в съдебната система – проблеми натрупвани с десетилетия.
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
17 септември 2016 г.

На 16.09.2016 г., по покана на председателя на СРС съдия Методи Лалов, се проведе среща между съдиите от Наказателно отделение и министъра на правосъдието Екатерина Захариева. След дискусия, беше постигнато съгласие, че незабавното приложение на новите правила за случаен избор на съдебните заседатели по всяко дело, които съдиите и председателят на СРС одобряват, но без да е приета Наредба от ВСС, която да регулира важни организационни въпроси, създава проблеми в най-големия съд в страната и това не е въпрос на вътрешна организация от компетентността на председателя на съда. 

На срещата, която продължи близо два часа, бяха обсъдени и различни въпроси свързани с функционирането на най-големия и натоварен съд в страната - свръхнатовареността на съда, оптимизиране на натоварването на ДСИ, както и голямото текучество на съдебни служители от СРС в резултат на несъответното на свръхнатоварването им заплащане. Председателят на съда посочи, че не вижда воля проблемът със заплащането на съдебните служители от СРС да се реши с новия класификатор на длъжностите в съдебната администрация. В тази връзка и по искане на съдиите, министъра на правосъдието пое ангажимент да предложи на ВСС да бъде изслушан представител на СРС, за решаване на въпроса с адекватното заплащане на съдебните служители според натоварването им, което без съмнение е най-голямо именно в СРС. Обсъдени бяха и някои от промените в НПК. Разискваха се и възможностите за финансиране на проекти на съда с европейски средства, един от които е въвеждане на система за регистриране и контрол на достъпа на посетителите на съда чрез електронна проверка на документите им за самоличност.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
07 септември 2016 г.

С оглед осигуряване на реална възможност на съдебната администрация да обслужва гражданите и адвокатите в най-натоварения съд в България, Ви информираме за новата организацията на работата в Софийския районен съд и обособяване на "Дежурно гише" в АС "Архив" за предоставяне на справки за времето от 16:00 до 17:00 часа.

Заповед АС-246/07.09.2016 г. на председателя на СРС, изменя т. 2 от Заповед АС-238/18.11.2015 г. и влиза в сила на 19.09.2016 г. Качена е на сайта на съда днес и е сложена и на видни места за сведение и изпълнение от съдебните служители.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
02 септември 2016 г.

Председателят на СРС съдия Методи Лалов след предстоящите празнични дни, ще отправи покана до министър Захариева да посети СРС и да се срещне със съдиите от Наказателното отделение на съда. Целта е същата да може да чуе мненията на съдиите относно измененията на ЗСВ, касаещи начина на избор на съдебни заседатели, без да са осигурени предварително необходимите условия за правилното приложение на закона.
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
01 септември 2016 г.

На 01.09.2016 г. в сградата на съда на бул. „Цар Борис ІІІ” 54,  бе приветстван по встъпването в длъжност "съдия" в Софийския районен съд, на преназначените по реда на чл. 194 от ЗСВ съдия: Ваня Борисова Иванова - Згурова

Преназначаването на съдии по реда на чл. 194 от ЗСВ от ненатоварени съдилища е стъпка към решаване на проблемите на най-големия и натоварен съд в страната, както и за преодоляване на съществуващия дисбаланс в натовареността на отделните органи в съдебната система – проблеми натрупвани с десетилетия.
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
23 август 2016 г.

На 30.08.2016 г. от 10:00 ч., в зала 13Б в сградата на Софийския районен съд на бул. "Драган Цанков" 6, ще се проведе събрание на съдебните заседатели с мандат 2015 - 2020 година.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
08 август 2016 г.


Колегите от Софийския районен съд изразяват най-искрени съболезнования към семейството и близките на съдия Асен-Иван Бонев. Неочакваната му загуба, дълбоко ни потресе.
Като израз на скръбта ни, на страницата на съда е поставена траурна лента.
Поклон пред паметта му!


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
11 юли 2016 г.

В периода от 13 до 22 юли 2016 г. включително служба „Архив“ ще работи с граждани от 09:00 до 12:00 часа.
Временното ограничение се налага за извършване на строително-ремонтни работи за осигуряване на допълнителни работни места с цел повишаване на капацитета на служба „Архив“ в съдебната сграда на бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 за обслужване на гражданите и за повишаване на сигурността на читалнята и архивохранилището за свършени дела.
Молим да ни извините за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането!


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
01 юли 2016 г.

На 01.07.2016 г. в Зала 1 „Проф. Живко Сталев“ на бул. „Цар Борис ІІІ” 54, се състоя официалната церемония по встъпването в длъжност "съдия" в Софийския районен съд, на преназначените по реда на чл. 194 от ЗСВ съдии: Темислав Малинов Димитров, Станимир Николов Йорданов-Кюлеров, Маргарита Димитрова Димитрова, Елеонора Здравкова Попова-Христова, Иво Николаев Петров, Яна Цветанова Димитрова, Силвия Стефанова Хазърбасанова и Мария Георгиева Шейтанова-Воденичарова.

Беше отбелязано тържествено и встъпването на 27.06.2016 г. в длъжност "съдия" в Софийския районен съд на младшите съдии: Атанас Атанасов Додов, Владислава Величкова Ангелова, Десислава Георгиева Иванова, Димитър Валентинов Петров, Елена Николова Динева – Илиева, Мария Георгиева Месова – Стоева, Мария Милкова Запрянова, Мирослава Петрова Илева, Нора Владимирова Маринова, Полина Андонова Хаджимаринска,  Румена Пенева Георгиева, Танка Петрова Цонева,  Филип Илчев Савов, Ели Димитрова Анастасова и Ива Анастасиос Анастасиадис.

Специален гост на събитието беше г-жа Милка Итова – член Висшия съдебен съвет, която от името на ВСС изнесе встъпително слово и връчи поздравителни адреси на новите съдии. Съдия Методи Лалов – председател на Софийския районен съд приветства новите колеги. На събитието присъстваха зам.-председателите на Софийския районен съд – съдия Райна Мартинова, съдия Силвана Гълъбова и съдия Албена Ботева, както и съдии от СРС.

Преназначаването на съдии по реда на чл. 194 от ЗСВ от ненатоварени съдилища е стъпка към решаване на проблемите на най-големия и натоварен съд в страната, както и за преодоляване на съществуващия дисбаланс в натовареността на отделните органи в съдебната система – проблеми натрупвани с десетилетия.
 

Повече снимки от събитието можете да откриете на фейсбук страницата ни

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
22 май 2016 г.

Водени от разбирането си, че успешното функциониране на държавните институции е немислимо без единодействието на теорията и практиката, в най-големия и натоварен съд в страната – Софийския районен съд, се провеждат различни стажове с практическа насоченост. За осма поредна година съдиите ще изберат участниците в стажантската програма с подкрепата на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” за периода октомври 2016 г. до май 2017 г. включително. Документите за участие в конкурса се подават от 01.06.2016 г. до 17.06.2016 г. включително, а събеседването ще се проведе от 10.07.2016 г. до 15.07.2016 г. включително. Условията за кандидатстване са обявени на страницата на съда www.srs.justice.bg/161.
Очакваме ви!


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
17 май 2016 г.

На днешната дата - 17 май, през 1912 г. е роден големият български юрист проф. д-р Живко Сталев (починал на 20.02.2008 г.). Той е автор на многобройни монографии, студии, статии и учебници. Трудът му "Българско гражданско процесуално право" стои на бюрото на всеки уважаващ себе си практик и научен работник по право. Университетски преподавател по дисциплините граждански процес, търговско и държавно право. Владее шест езика. Заместник-директор и директор на Института за правни науки към БАН. Член на Международната академия по процесуално право и на редица други европейски институции. Председател на ЦИК за VII Велико народно събрание. Председател на Конституционния съд от 1997 г. до 2000 г. Дългогодишен председател на Арбитражния съд при БТПП. Два пъти е носител на орден “Стара планина”.
Като израз на признателността на поколенията юристи към професора, в сградата на най-големия и натоварен съд в България – Софийския районен съд, на бул. Цар Борис III, 54 е поставен негов бронзов бюст-паметник. Най-голямата съдебна зала в сградата носи неговото име.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
04 май 2016 г.

Софийският районен съд отваря врати за граждани в рамките на инициативата Ден на отворените врати на 25 май 2016 от 09:00 часа.
Целта е да бъде предоставена непосредствена възможност на гражданите да се запознаят на място с дейността на най-големия и натоварен съд в страната и да получат максимално достъпна и разбираема информация за неговата структура и функции.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
03 май 2016 г.
 
На сайта на Софийския районен съд е създадена секция "Съдебни заседатели", на която са посочени имената на лицата, положили клетва като съдебни заседатели в СРС с мандат 2015 г. – 2020 г. и разпределението им по съдебни състави чрез жребий. Така най-големият и натоварен съд в страната направи поредната крачка за подобряване на дейността си, свързана с предоставянето на обществена информация. За тази цел през 2015 г. бяха създадени и официални профили на съда във Фейсбук и Туитър.
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
26 април 2016 г.
 
8-ми състав на СРС, с председател Силвия Цепова, призна за виновен   Димитър Борисов, за нанасяне на лека телесна повреда, по хулигански подбуди, на Адриана Тюркмен, престъпление по чл. 131, ал.1, т.12, вр.чл.130, ал.1 от НК. В наказателното постановление на СРП се твърдеше, че на 27 август 2013 г., около 01.30 часа в столично заведение, Борисов е нанесъл удар с юмрук в лицето (между носа и горната устна) на Адриана Тюркмен и й причинил  травматично кървене от носа - временно разстройство на здравето, неопасно за живота. 
С решението си съдът освободи от наказателна отговорност Борисов и му наложи административно наказание – глоба, в размер на 2000 лева. Той е осъден да плати и над 1050 лева разноски  делото.

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
20 април 2016 г.
 
15-ти състав на СРС, с председател Веселина Ставрева, днес заседава по наказателно дело, срещу Иван Цонев и Александра Стоилова, обвинени в хулиганство (чл.325, ал.1 от НК).
Съдът допусна допълнителна експертиза на предоставените по процеса видео доказателства и отложи делото за 6 юни 2016 г. от 13.00 часа.
Бележка:
Обвинението твърди, че на 15 септември 2013 г., около 5.10 часа, пред сградата на І-во РУП, двамата са извършили непристойни действия.
Цонев ритал полицейските автомобили, счупил чистачката на един от тях и се опитал да удари с нея старши полицай Кристиян Стоянов.
Стоилова удряла с ръце и крака двама от служителите на реда – Георги Славков и Кристиян Стоянов. Наричала ги: „изверг”, „боклук”, „селянин”, „простак”, „помияр”. Дърпала полицай Стоянов за униформата и му скъсала десния пагон. Срещу Стоилова е повдигнато още едно обвинение – за противозаконна повреда на формено облекло на служител на МВР.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
17 април 2016 г.

В двора на съда на бул. Цар Борис III бяха засадени 6 червенолистни кълбовидни явора. Така съдът е обогатил пространството с публичен достъп общо с 16 дървета. Пожелаваме ви приятни минути на отдих в него. И ви благодарим, че спазвате установения ред в съда и пазите съдебното имущество.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
15-ти състав на СРС, с председател Веселина Ставрева, на 20 април 2016 г. (сряда), от 14.00 часа, ще разгледа наказателно дело, срещу Иван Цонев и Александра Стоилова, обвинени в хулиганство (чл.325, ал.1 от НК).
Обвинението твърди, че на 15 септември 2013 г., около 5.10 часа, пред сградата на І-во РУП, двамата са извършили непристойни действия.
Цонев ритал полицейските автомобили, счупил чистачката на един от тях и се опитал да удари с нея старши полицай Кристиян Стоянов.
Стоилова удряла с ръце и крака двама от служителите на реда – Георги Славков и Кристиян Стоянов. Наричала ги: „изверг”, „боклук”, „селянин”, „простак”, „помияр”. Дърпала полицай Стоянов за униформата и му скъсала десния пагон. Срещу Стоилова е повдигнато още едно обвинение – за противозаконна повреда на формено облекло на служител на МВР.
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
8-ми състав на СРС, с председател Силвия Цепова, на 26 април 2016 г. (вторник), от 13.30 часа, ще разгледа административно наказателно дело, заведено срещу Димитър Борисов, за нанасяне на лека телесна повреда, по хулигански подбуди, на Адриана Тюркмен (чл. 131, ал.1, т.12, вр.чл.130, ал.1 от НК).
В наказателното постановление на СРП се твърди, че на 27 август 2013 г., около 01.30 часа в столично заведение, Борисов нанесъл удар с юмрук в лицето (между носа и горната устна) на Адриана Тюркмен и й причинил  кървене от носа - временно разстройство на здравето, неопасно за живота.  В постановлението се казва още, че пострадалата и Борисов не са се познавали  преди случката.
Ако бъде признат за виновен, по предложение на СРП, Борисов ще бъде освободен от наказателна отговорност и ще получи административно наказание – глоба.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
14 април 2016 г.
 
1-ви състав на СРС, с председател Георги Крушарски, днес - 14 април 2016 г., отложи наказателното дело, заведено срещу Даниела Малинова, Ивалина Трифонова-Янакиева, по обвинение за измама в особено големи размери (чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20 от НК). В процеса подсъдим беше и Петър Драшков, но съдът прекрати обвинението спрямо него, поради изтичане на срока за внасяне на обвинителния акт по реда на глава 26 от НПК.
Делото беше отложено за  събиране на доказателства. В следващото съдебно заседание, насрочено  за 14 юли 2016 г., е възможно да се стигне до пледоарии.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
11 април 2016 г.

Софийският районен съд в дух на добро сътрудничество, предостави на изпитните комисии, определени от Висшия съдебен съвет, за първоначално назначаване и заемане на длъжността "прокурор", помещения в обновената сграда на Софийския районен съд на бул. "Цар Борис III" 54.
От постигнатите резултати в усилията на Софийския районен съд за по-добри условия на работа на магистрати и съдебни служители, могат да се ползват винаги и други звена от съдебната система, когато това е необходимо и възможно.
Ето защо оставаме с надежда, че опитът, който натрупа Софийския районен съд при решаване на дългогодишния сграден проблем, ще бъде отчетен и уважен по подобаващ начин.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
08 април 2016 г.

Считано от 04.01.2016 г. седмичният график за съдебните заседания на наказателното и гражданските отделения, с посочване на вид и номер на дело, както и дата и час на провеждане на откритите съдебни заседания, се публикува на сайта на съда. По този начин адвокатите и гражданите могат да проверят по интернет, включително от мобилните си устройства, разписанието на съдебните заседания за всеки отделен съдебен състав.

Секцията с графика на съдебните заседания е посетена за справки над 30 хил. пъти от началото на годината, което потвърждава правилността, полезността и функционалността на взетото решение.

Молим гражданите и адвокатите да ползват все повече справочните функции на сайта на съда, за подобряването на който работим ежедневно. 

График: www.srs.justice.bg/258


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
7 април 2016 г.

9-ти състав на СРС, с председател Анелия Щерева, отложи  делото срещу Бисер Миланов, по обвинение, че в периода 13 – 15 януари 2014 г., в София, в условията на продължавано престъпление той е извършил две хулигански деяния, при опасен рецидив.
Отлагането се наложи, поради неявяването на  защитника на подсъдимия. Стана ясно, че адвокатът на Миланов е служебно ангажиран по друго наказателно производство в Апелативен съд  - Пловдив.
Съдът насрочи следващото заседание за 26 април 2016 г., от 13.30 часа.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
06 април 2016 г.

На 06.04.2016 г. в сградата на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ” 54 се състоя церемония по встъпването на Гергана Троянова и Силвия Кирова в длъжност съдия в Софийския районен съд. Те спечелиха поста си след конкурс, издържан с отличие и тържествено положиха клетва пред председателя на Софийския районен съд съдия Методи Лалов.

Като домакини на събитието присъстваха заместник-председателите на СРС - съдия Стоян Михов, съдия Райна Мартинова, съдия Силвана Гълъбова и съдия Албена Ботева, както и г-жа Габриела Бакалова, съдебен администратор и г-жа Калина Жабонова, административен секретар в СРС.

Специални гости на събитието бяха членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), представляващият г-н Димитър Узунов и г-жа Милка Итова, които връчиха поздравителен адрес на новите съдии.

След официалната част срещата продължи с обсъждане на проблемите за кадровата обезпеченост в СРС, натовареността на съдиите и промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ).


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
31 март 2016 г.

В брой 3/31.03.2016 г. (стр. 304-305) на Официалния бюлетин на Патентното ведомство на Република България, след проведена експертиза, беше публикувана заявката на Софийския районен съд за регистрация на марката на съда, съгласно чл. 37б от Закона за марките и географските означения. В тримесечен срок заинтересованите лица могат да подадат възражения и опозиции срещу нейната регистрация.
Марката представлява стилизирано изображение на абревиатурата на Софийския районен съд, съдържащо везна, писец и меч, като символи на справедливостта, писаното слово и принудителната сила на държавата, с която правото бива налагано в случаите на правонарушения. Тя е създадена и дарена на съда през 2013 г. от г-н Веселин Пенчев, член на Съюза на българските художници, секция Графичен дизайн, автор на над 50 графични знака, сред които са и тези на Химикотехнологичния и металургичен университет и на Българската федерация по тенис.
С предприетите действия за регистрация, Софийският районен съд е пионер в тази област, тъй като ще бъде не само първият орган на съдебната власт, но и въобще първата държавна институция в България със защитена марка. Чрез придобиването на правото върху марката, считано от датата на подаване на заявката на 15.07.2015 г. в Патентното ведомство, единствено Софийският районен съд ще може да я използва и да се разпорежда с нея.
Знакът, отличаващ графично най-големия и натоварен съд в България от всички останали правни субекти, е поставен на сайта на съда, на официалните страници във Фейсбук и Туитър, в съдебните сгради, поставя се и на служебната кореспонденция. Същият е вграден в настилката на алеята пред централния вход на новата съдебна палата на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, № 23, като олицетворение на успешните действия на Софийския районен съд в периода 2012-2015 г. за окончателно и пълно разрешаване на дългогодишния сграден проблем не само на съда, но и на Софийската районна прокуратура, която ще се ползва изцяло от постигнатите резултати от съда.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
30 март 2016 г.


9-ти състав на СРС, с председател Анелия Щерева, оправда Валентин Димитров, обвинен за валутни престъпления (чл. 251, ал.1 от НК).
В днешното съдебно заседание прокуратурата заяви, че не подържа обвинението, поради факта, че според промените в Наказателния кодекс от 2015 г. деянието, за което е обвинен Димитров вече не представлява престъпление.
Защитата пледира „невинен”.
Съдът призна Димитров за невиновен и по двете обвинения, отправени срещу него.
Първото, съдържащо две отделни деяния – затова , че в периода от 20. 10. 1999 г. до 25. 06. 2003 г., на територията на Австрия (гр. Куфщайн), в условията на продължавано престъпление, Димитров като физическо лице, е извършвал финансови сделки, в нарушение на валутното ни законодателство. Предоставените от него финансови кредити и сделките с ценни книжа са за обща сума от 432 581,71 щатски долара (665 085,73 лева) и 2 565 643,20 евро (5 017 961,90 лева).
Второто, съдържащо единадесет отделни деяния  -  за това, че за времето от 26. 01. 2004 г. до 17. 07. 2006 г., в София, отново E нарушил валутните закони, като в качеството си на управител на фирма ПРО МАРК ЕООД, не е декларирал пред БНБ за нуждите на статистиката на платежния баланс множество сделки, чиято обща стойност е 8 220 401,58 евро (или 16 007 708,02 лева). Като предметът и на двете престъпления е в особено големи размери.

Делото е №3842/2013 г., образувано е  на 4 март 2013 г. Първото съдебно заседание е проведено на 23 октомври 2013 г. Съдът обяви присъдата в 13-то заседание. По делото са участвали 10 вещи лица и са изслушани 5 свидетели. Правени са съдебни поръчки за разпит на свидетел от австрийските органи, както и за предоставяне на допълнителни документи.


Присъда по НОХД 3842/2013


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
29 март 2016 г.
 
102-ри състав на СРС, с председател Николай Василев, днес даде ход на наказателно дело по чл. 78а (административен характер), заведено срещу Красимир Паунов, Галин Стоянов, Виктор Златков и Николай Костевски, обвинени за падналия асансьор в Майчин дом през 2010 г.
Четиримата защитници на обвиняемите, изразиха становище, че има процесуални пречки за даване ход на делото, но съдът прецени, че в това съдебно заседание ще бъде изслушана единичната съдебна техническа експертиза, поискана от защитата.
Съдът прие заключението на експертизата и отложи делото за 25 май 2016 г., от 9.00 часа, поради неявяването на двама от вещите лица, изготвили петорната техническа експертиза, за състоянието на падналия асансьор.  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
28 март 2016 г.


133-ти състав на Софийския районен съд, с председател Пенка Велинова, не даде ход и насрочи второто заседание по наказателно дело от общ характер, заведено срещу Борис Тасев, таксиметров шофьор, обвинен за причиняване на лека телесна повреда на полицай, за 13 май 2016 г.
Подсъдимият Тасев не е получил обвинителния акт в законовия срок, което стана причина за отлагането. Пострадалият  Васил Харизанов пожела да бъде конституиран като граждански ищец, съдът ще се произнесе по искането му след даване ход на делото.
За следващото заседание ще бъдат призовани за разпит четирима свидетели. Делото ще се гледа по общия ред, тъй като страните отказаха съкратена процедура.
В обвинителния акт се твърди, че:
На 21 октомври 2015 г., около 21.00 часа, подсъдимият Борис Тасев (неосъждан), работещ като таксиметров шофьор, бил спрял на пешеходна пътека. Дежурните полицаи Васил Харизанов и Адриан Величков го попитали защо е спрял там и поискали документите му за проверка. В отговор, подсъдимият Тасев започнал да ги обижда, нарекъл ги: „заядливи боклуци”, включил на скорост и потеглил с колата. Полицаите го спрели и отново поискали документите му. Шофьорът изрязал от колата и продължил да се държи агресивно. Отказал да представи документи за проверка. След като получил предупреждение от органите на реда, че ще бъде задържан за осуетяване на полицейска проверка, Тасев нанесъл удар с юмрук в областта на гърдите на пострадалия полицай Васил Харизанов. Причинил му е лека телесна повреда – контузия на гръдния кош.
По делото ще бъдат изслушани 11 свидетели и 4 вещи лица.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
26 март 2016 г.

На 26.03.2016 г., статуята на Темида, поставена през 80-те години на миналия век в централното фоайе на Софийския районен съд на бул. "Драган Цанков" № 6, беше пренесена в новоремонтираната сграда на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23. Така се поставя символично началото на преместването на наказателните съдии, бюро "Съдимост" и общата администрация на съда в новата сграда, което трябва да се реализира в рамките на тази година.

Скулптурата на Темида, която няколко поколения граждани и юристи свързват с най-големия и натоварен съд в страната, ще продължи да се намира там, където ще бъдат столичните районни съдии и чрез своята непреходност ще символизира приемствеността в институционалните седалища на съда.

След проучване беше установено, че автор на статуята е професора по монументална скулптура Иван Праматаров. Името му беше гравирано върху статуята и така загубената в предишните десетилетия естествена връзка между автор и художествено произведение, беше възстановена. По покана на председателя на съда, скулпторът посети новата съдебна палата и одобри мястото, където ще бъде поставена Темида.

През 2015 г. гражданските отделения и държавните съдебни изпълнители на Софийския районен съд се нанесоха в сградата на бул. "Цар Борис III" № 54, което беше безпрецедентен по своя характер и обем акт в дългогодишната история на съда. Бяха пренесени над 1 млн. дела и деловодни книги, беше създадена нова организация на работа, съобразена с реалностите на сградата. Там е поставен бюст на видния юрист проф. Живко Сталев, като израз на признателността на юридическата общност за значимия му принос към правната наука, образование и юриспруденция.

От успешните усилия на Софийския районен съд да има нов дом, олицетворение на които е вградения в алеята пред централния вход на новата сграда знак на съда, ще се ползва и Софийската районна прокуратура, която също ще се пренесе в новата съдебна палата на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
24 март 2016 г.

9-ти състав на СРС, с председател Анелия Щерева, отложи  делото срещу Бисер Миланов, по обвинение, че в периода 13 – 15 януари 2014 г., в София, в условията на продължавано престъпление той е извършил две хулигански деяния, при опасен рецидив.
Отлагането се наложи, поради неявяването на подсъдимия и  защитника му. Стана ясно, че Миланов е претърпял пътнотранспортно произшествие, а адвокатът му е служебно ангажиран по друго съдебно производство.
Съдът насрочи следващото заседание за 7 април 2016 г.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
22 март 2016 г.

23-ти състав на Софийския районен съд, с председател Станимир Миров,  призна за невиновен Бисер Миланов по обвинението, че на 06. 07. 2013 г., около 18 часа, в палатков лагер между Народното Събрание и СУ „Св. Климент Охридски”, отправил заплаха за убийство към Боряна Георгиева с думите: „… ще ти отрежа бавно и мъчително главата и след това ще ти се изходя във врата.” ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
18 март 2016 г.

С оглед високата натовареност на съдиите от Софийския районен съд, за преодоляване на която се налагат спешни мерки, е необходимо командироване на съдии от страната.
Желаещите ‎магистрати могат да изпратят заявления или молби на електронния адрес на Висшия съдебен съвет: vss@vss.justice.bg.
Телефон за контакти: 02 930 43 29 – Цветанка Тиганчева – началник отдел „Конкурси на магистрати”.
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
15 март 2016 г.

От 15 март 2016 г. правоимащите лица могат да подават електронни заявки от интернет страницата на съда, за изваждане на до пет граждански дела от архива, в рамките на един работен ден. Делата ще бъдат подготвени и ще бъдат предоставени на заявителя за справка, на посочена от него дата и час, но не по-рано от седем дни. По този начин гражданите и адвокатите, ще могат да планират в по-голяма степен работния си график и да ограничат времето си на престой в съда. При злоупотреби от тяхна страна, същите ще бъдат лишавани от предоставената възможност за определен период.

Направеното е израз на неспирните усилия на най-големия и натоварен съд в България за подобряване на обслужването на гражданите, независимо от липсата на напълно интегрирана система за управление на делата и дългогодишната работа в условия на свръхнатовареност. Убедени сме, че всяко решение, което работи успешно в Софийския районен съд, който разглежда 30 % от делата на районно ниво, ще може да бъде приложено безпроблемно във всеки друг съд в страната.

http://www.srs.justice.bg/282


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
10 март 2016 г.

В унисон със съвременните тенденции за обмен на информация в социалните мрежи, Софийският районен съд вече има своя официална Facebook страница и профил в Twitter.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
08 март 2016 г.

На 02.03.2016 г. в сградата на Софийския районен съд на бул.”Цар Борис ІІІ” 54 ученици от 3д клас на 18 СОУ “Уилям Гладстон" участваха в игра-процес за водач на лек автомобил, преминал на червен светофар и блъснал пешеходец на пешеходна пътека и му причинил средна телесна повреда. Децата сами решиха към кой отбор да се включат и излъчиха пострадал и причинител на увреждането.
Малките юристи получиха малък спомен, направен по идея на председателя на Софийския районен съд.
Проектът цели запознаване на младите хора с дейността на съда и участниците в процеса, поставя основите на правосъзнание у децата и научаването, че всяко действие има последици.
Това събитие бе първото от инициатива на съда, чрез която децата могат да научат чрез игра, че определянето на наказание и постановяване на решение по гражданско-правен спор не е самоцел, а следва фактите по делото през призмата на вътрешното убеждение на съдията.
Снимков материал от събитието е публикуван на сайта на съда - www.srs.justice.bg/srs/300


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
24 февруари 2016 г.

На 16.02.2016 г. по покана на Софийския районен съд и Центъра за спогодби и медиация при Софийския районен съд и Софийския градски съд (ЦСМ) се проведе работна среща, по повод петата година от учредяването на ЦСМ. В дискусията взеха участие г-н Димитър Узунов, г-жа Соня Найденова, г-жа Милка Итова и г-жа Магдалена Лазарова от Висшия съдебен съвет, главния инспектор г-жа Теодора Точкова, директора на Националния институт на правосъдието г-н Драгомир Йорданов, представители на адвокатурата, съдии от Софийския районен съд и Софийския градски съд. От Министерство на правосъдието не пратиха свой представител, като на поканата не се отзова и председателя на Софийски градски съд. След като бяха отчетени постигнатите резултати и направените стъпки за популяризиране на медиацията от страна на СРС, бяха очертани основните насоки на развитие на ЦСМ. Участниците се обединиха около разбирането за насърчаване на медиацията, като способ за по-бързо, евтино и ефективно решаване на делата. Посочено беше, че работата на ЦСМ може да служи като модел за утвърждаване на съдебната медиация в България и за създаване на необходимата култура в тази насока. Всички се съгласиха, че съдиите трябва да бъдат стимулирани и подпомагани да препращат повече към медиация, като това може да бъде отчитано при атестациите на магистратите. Членовете на ВСС изявиха готовност да подкрепят решения за стимулиране на медиацията в съдилищата, взети след обсъждане на събрания на съдиите. Бяха обсъдени и възможностите за финансиране на ЦСМ по Оперативна програма „Добро управление” на ЕС. Директорът на НИП изрази готовност Института да продължи и развива обучението на съдиите по медиация.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
23 февруари 2016 г.

Водени от разбирането си, че децата са бъдещето на нашето общество и убедени, че възпитаването на правна култура е мисия на всеки негов член,  считайки, че добрите достижения на другия следва да се популяризират, направихме линк на сайта на най-големия съд в България, под формата на анимирана картинка, към детската версия на сайта на Висшия съдебен съвет. Така децата могат, в достъпна за тях форма, да научат повече за съдебната власт и как работи тя. 
Стореното е само малка крачка към осъществяване на програма от страна на Софийския районен съд, за представяне на съдебната власт на децата, с цел израстването им като информирани, пълноценни и отговорни личности, познаващи и бранещи правото.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
18 февруари 2016 г.


Колегите от Софийския районен съд изразяват най-искрени съболезнования към семейството и близките на съдия Ценов. Неочакваната му загуба, дълбоко ни потресе.
Като израз на скръбта ни, на страницата на съда е поставена траурна лента.
Поклон пред паметта му!


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
14 февруари 2016 г.

От 18.02.2016 г. посетителите на сградата на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис III“ № 54, ще имат безплатен достъп до безжичен интернет. Така гражданите, адвокатите и журналистите ще могат през мобилните си устройства да посетят интернет страницата на съда, да се запознаят с разположението на службите в сградата на електронното информационно табло, да проверят графика на заседанията и съдебната зала, в която се разглежда делото им, да се информират за важни съобщения от административното ръководство, да научат за работата на Центъра са спогодби и медиация към съда, да обменят кореспонденция и т.н.
Решението има за цел да повиши обществената информираност и доверие в работата на най-големия и натоварен съд в страната, да улесни достъпа до услуги и документи и е изцяло в унисон с европейските тенденции в сферата на развитие на електронна съдебна система. Впоследствие същото ще бъде внедрено и в сградата на съда на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.
Свързването към интернет се осъществява чрез заснемане с мобилното устройство на QR кода на информационния монитор в централното фоайе на сградата на бул. „Цар Борис III“ № 54. 
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
10 февруари 2016

9-ти състав на СРС, с председател Анелия Щерева, на 11 февруари 2016 г. (четвъртък), от 13.30 часа, ще проведе заседание по наказателно дело от общ характер, заведено срещу Бисер Миланов (Петното). В обвинителния акт се твърди, че в периода 13 – 15 януари 2014 г., в София, в условията на продължавано престъпление Миланов е извършил две хулигански деяния, при опасен рецидив.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
10 февруари 2016

9-ти състав на СРС, с председател Анелия Щерева, на 18 февруари 2016 г. (четвъртък), от 13.30 часа, ще разгледа наказателно дело от общ характер, заведено срещу Валентин Димитров, обвинен за валутни престъпления (чл. 251, ал.1 от НК).ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
08 януари 2016 г.

Председателят на Софийския районен съд издаде заповед № АС - 4, с която на освонавие чл. 89, ал. 1 от Правилника за администрацията на съдилищата (ПАС) възлага на служителите от специализираната администрация да извършат пълна инвентаризация на делата в съда, за времето от 11.01.2016 г. до 05.02.2016 г. включително.
През посочения период справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите ще се предоставят от 14:00 ч. до 16:00 ч.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
06 януари 2016 г.

Председателят на Софийския районен съд издаде заповед № АС - 1, за изготвяне на график на съдебните заседания и разпределението на съдебните зали  по състави, който да се публикува своевременно в сайта на съда.

Нареждането е с цел създаване на работещ механизъм за констатиране на критериите за атестиране на съдиите и конкретно за установяване на уменията за оптимална организация на работата и спазване на графика на съдебните заседания, както и в изпълнение препоръките на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на решиние по т. 22 от Протокол №22/06.06.2013 г. на ВСС. Заповедта е издадена с цел предотвратяване на порочната практика на отделни съдии да закъсняват за насрочените от тях заседания, както и да насрочват съдебни заседания извън определените им заседателни дни, което затруднява осигуряването на съдебни зали за всички съдебни състави и не позволява своевременно публикуване на графика на съдебните заседания в интернет.

За удобство на адвокатите и гражданите, графикът на сайта на съда предоставя възможност за проверка разписанието и на гражданските и наказателните заседания, подредени по дата и по съдебен състав.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
04 януари 2016 г.

Председателят на Софийския районен съд издаде заповед № АС - 157, с която на основане чл. 64 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) възлага публикуването в интернет на съдебните актове на съдиите и съдебните секретари. Модулът е създаден с цел подобравяне на отчетността при обявяване на актовете и в частност за осигуряване на достоверност на дата на обявяването им; за подобряване събирането на статистическа информация и на такава, необходима за обективното атестиране на съдиите, както и за осъществяване на дейността на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към ВСС.Обновено на 20.07.2017 г. в 13:50 ч.