Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пресслужба
Новини
Архив новини - 2015 г.
Архив новини - 2014 г.
Правила за достъп на медии в съда
Пресаташе
Среща на кандидатите за ВСС
График за провеждане на среща с
кандидатите за ВСС със съдиите от СРС

Дата Час Име
бул. "Цар Борис III", №54, зала 502
12.05.2017 г. 12:00 ч. Красимира Милачкова, АССГ
17.05.2017 г. 17:00 ч. Владимир Вълков, СРС
22.05.2017 г. 12:00 ч. Илияна Балтова, АС - Бургас
29.05.2017 г. 12:00 ч. Калин Баталски, ОС - Кюстендил
30.05.2017 г. 12:00 ч. Красимира Костова, АСнС
30.05.2017 г. 17:00 ч. Ерна Якова - Павлова, РС - Варна
06.06.2017 г. 12:00 ч. Красимир Шекерджиев, ВКС
06.06.2017 г. 17:00 ч. Татяна Жилова, АССГ
07.06.2017 г. 12:00 ч. Цветинка Пашкунова, ВКС
бул. "Драган Цанков", №6, киносалон
11.05.2017 г. 17:00 ч. Красимира Милачкова, АССГ
18.05.2017 г. 12:15 ч. Владимир Вълков, СРС
23.05.2017 г. 12:00 ч. Илияна Балтова, АС - Бургас
30.05.2017 г. 12:00 ч. Красимир Шекерджиев, ВКС
31.05.2017 г. 12:00 ч. Красимира Костова, АСнС
31.05.2017 г. 12:00 ч. Ерна Якова - Павлова, РС - Варна
06.06.2017 г. 12:00 ч. Татяна Жилова, АССГ
08.06.2017 г. 12:00 ч. Цветинка Пашкунова, ВКС
09.06.2017 г. 12:00 ч. Калин Баталски, ОС - КюстендилЗаявленията за среща с кандидатите за ВСС със съдиите от СРС, моля изпращайте на srs@justice.bg.

Обновено на 25.05.2017 г. в 10:39 ч.