Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Класирани студенти от УНСС

Списък на класираните студенти от Юридическия факултет на УНСС,
за участие в стажантска програма към Софийския районен съд
през летен семестър на учебната 2016/2017 г.
 

СЪДИЯ
 
СЪСТАВ СТАЖАНТ
1. НИКОЛАЙ УРУМОВ 112

1. Десислава Петрова Генова
2. Деница Венциславова Алексиева
3. Георги Пламенов Антонов
4. Кристиан Георгиев Хаджиев
 
2. МАРИЯ СТОЕВА 138

1.Соня Каменова Филипова-Стоянова
 
3. ЕМИЛИЯН ЛАКОВ 73

1. Диляна Орлинова Гладнишка
2. Венцислав Геогриев Златанов
3. Джесика Здравкова Дамянова
4. Инна Иванова Иванова
 
4. ИВО ВЪТЕВ 127

1. Ивайла Ивайлова Янкова
2. Христо Живков Ангелов
3. Георги Владимиров Георгиев
4. Галя Цветанова Шаркова
 

5. СТОЮ ЗГУРОВ
 
90

1. Стоян Димитров Димитров
2. Виктория Валентинова Арнаудова
 
6. ТАНЯ КАНДИЛОВА 80

1. Мариела Петрова Рачева
2. Йорданка Николова Чакърова
 
7. НИКОЛАЙ МАДЖАРОВ 117

1. Ирина Василева Личева
2. Диана Севдалинова Станева
 
8. ЕЛЕНА ШИПКОВЕНСКА 43

1. Светлана Иванова Йорданова
2. Севдалина Станимирова Воденичарова
 
9. БОРИС ДИНЕВ 28

1. Айше Хасан Мангова
2. Снежана Росенова Димитрова
 
10. МАЯ МИХАЙЛОВА 113

1. Никола Венциславов Найденов
 
11. ГЕРГАНА КОЮМДЖИЕВА 53

1. Магдалена Йорданова Милкова
2. Йоанна димитрова Панталеева-Колева
 

 

Списък на класираните студенти от Юридическия факултет на УНСС,
за участие в стажантска програма към Софийския районен съд
през зимен семестър на учебната 2016/2017 г.

 

СЪДИЯ
 
СЪСТАВ СТАЖАНТ
1. МАЯ МИХАЙЛОВА 113

1. Диляна Орлинова Гладнишка
2. Кристиян антониев Попов
 
2. ГЕРГАНА ХРИСТОВА-КОЮМДЖИЕВА 53

1. Мирела Пламенова георгиева
2. Светослав Светлинов Микушински
 
3. НАТАЛИЯ ЛАЛОВСКА 70

1. Елена Антонова Славова
2. Елвира Красенова Великова
 
4. ВАСИЛ ПЕТРОВ 31

1. Ивайла Ивайлова Янкова
2. Ирена Владимирова илиева
 

5. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
 
102
1. Нели Николова Урумова
2. Михаела Георгиева Георгиева
6. ТАНЯ КАНДИЛОВА 80

1. Михаела Димитрова Георгиева
2. Сюлейман Халимов Башов
 
7. ЕМИЛИЯН ЛАКОВ 73

1. Дима Димова Нешева
2. Божена Йорданова Радушева
3. Борислав Николаев Младенов
4. Вилдан Ферахидинова Байрактарова
 
8. НИКОЛАЙ УРУМОВ 112

1. Никол Гаврилова Павлова
2. Николета Христова Николова
3. Соня Каменова Филипова-Стоянова
4. Мила Калинова Петрова
 
9. НИКОЛАЙ МАДЖАРОВ 117

1. Снежа Николаева Иванова
2. Ива Димитрова Митрушинова
 
10. ЦВЕТЕЛИНА КЪРДЖЕВА 84

1. Моника Василева Ганова
2. Магдалена Йорданова Милкова
 
11. МАРИЯ СТОЕВА 138

1. Васил Валериев Малинов
 
12. ЦВЕТАНКА БЕНИНА 88

1. Валерия Любомирова Сотирова
 

13. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ
 
106

1. Мюгей Сунай Салиева
2. Айфер Ахмед Мехмед
3. Нели Огнянова Ковачева
4. Атанас Маринов Маринов
 

14. БОРИС ДИНЕВ
 
28

1. Наталия Валериева Христова
2. Николай Владимиров Николов
3. Ивелина Димитрова Димитрова
 
15. НИКОЛАЙ И. НИКОЛОВ 52

1. Яна Димитрова Борисова
2. Теодора Желязкова Кръстева
3. София Кирилова Димитрова
 

Обновено на 10.03.2017 г. в 11:13 ч.