Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Заявка за изваждане на дела от архив
Заявете предварително до 5 дела на заявител в рамките на един работен ден, които желаете да бъдат извадени от архива на гражданските дела на бул. "Цар Борис III" №54. След изпращането на заявката ще получите автоматично генерирано писмо на електронната си поща, с уникален номер на Вашата заявка, както и молба, която трябва да представите при получаване на поисканите от Вас дела на гишето в служба "Архив".

Заявката ще бъде изпълнена за една седмица.


*При неявяване на посочените от вас дата и час, няма да можете да използвате електронната форма за заявки за един месец, считано от заявената дата за получаване на делата. При несъответствие между посочените имена/фирма и ЕГН/ЕИК в заявката и делата, същите няма да бъдат предоставяни на заявителя.Обновено на 23.03.2016 г. в 14:15 ч.