Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
График на заседанията
Граждански състави                                  Наказателни състави
Заседателни дни по състави                                          Заседателни дни по състави
Понеделник
22.01.2018
     Вторник
23.01.2018
     Сряда
24.01.2018
     Четвъртък
25.01.2018
     Петък
26.01.2018
График за понеделник
Легенда: - съставът заседава; - съставът не заседава
      1 с-в : Зала 1            2 с-в : Зала             3 с-в : Зала             4 с-в : Зала 3      
      5 с-в : Зала 4            6 с-в : Зала 2            7 с-в : Зала 5            8 с-в : Зала 8      
      9 с-в : Зала             10 с-в : Зала             11 с-в : Зала             12 с-в : Зала       
      13 с-в : Зала             14 с-в : Зала 6            15 с-в : Зала 12            16 с-в : Зала       
      17 с-в : Зала             18 с-в : Зала 7            19 с-в : Зала             20 с-в : Зала       
      21 с-в : Зала             22 с-в : Зала             23 с-в : Зала             93 с-в : Зала       
      94 с-в : Зала 13            95 с-в : Зала             96 с-в : Зала             97 с-в : Зала       
      98 с-в : Зала             99 с-в : Зала             100 с-в : Зала             101 с-в : Зала       
      102 с-в : Зала             103 с-в : Зала             104 с-в : Зала 15            105 с-в : Зала       
      106 с-в : Зала             107 с-в : Зала             108 с-в : Зала             109 с-в : Зала       
      110 с-в : Зала             111 с-в : Зала             112 с-в : Зала             114 с-в : Зала       
      115 с-в : Зала             116 с-в : Зала             121 с-в : Зала             122 с-в : Зала       
      129 с-в : Зала 17            130 с-в : Зала             131 с-в : Зала             132 с-в : Зала       
      133 с-в : Зала             134 с-в : Зала             135 с-в : Зала             136 с-в : Зала 31      
      137 с-в : Зала 18            146 с-в : Зала             147 с-в : Зала 33            152 с-в : Зала       

Дежурни състави:
Пон - пет: 5, 7, 8, 18, 104
Събота: 11; Факс: 02 895 4776
Неделя: 11; Факс: 02 895 4776

Нощно дежурство:
(след 17:00 ч.)
Събота: 6
Неделя: 7
 


Проверете кой състав гледа делото Ви:          ->       
  № дело Година   Състав  В графика на Наказателно отделение се визуализират делата след 2011 година, включително.

Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.

Посещения:
hit counter

Обновено на 21.01.2018 г.