Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
За Центъра
Какво е Медиацията
Другите за Нас
За Контакт
Стажантска програма
Прием нови медиатори
Комисия-Архив
Архив

Комисията, към Центъра за спогодби и медиация, има за цел да поддържа високи стандарти на работа и да разширява използването на медиация за постигането на все повече споразумения по висящи дела. Състои се от съдии и медиатори, заявили предварително своето желание. 

Дневен ред на редовните заседания на Комисията - 2012:

Протокол от редовните заседания на Комисията - 2012:

Дневен ред от редовните заседания на Комисията - 2013:

Протокол от редовните заседания на Комисията - 2013:

Протокол от редовните заседания на Комисията - 2014:

Протокол от редовните заседания на Комисията - 2015:

 Протоколи от заседанията на Управителния екип за 2015/2016 година:
Протокол от редовните заседания на Комисията - 2016/2017:

 


Обновено на 23.02.2017 г. в 11:21 ч.