Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
и.ф. Председател на Софийския районен съд
Стефан Милев
Съдия Стефан Милев е роден на 09.02.1981 г. в гр. София.

През 2005 г. завършва с отличие Юридическия факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Започва работа в съдебната система през м. февруари 2006 г. като младши прокурор в Софийската градска прокуратура. За времето от м. февруари 2009 г. до м. май 2014 г. е прокурор в Софийската районна прокуратура, а след посочения период (до м. март 2016 г.) е заместник-районен прокурор на София. От 29.03.2016 г. до 01.07.2016 г. е заемал длъжността „прокурор в Софийската градска прокуратура“, а след 01.07.2016 г. поема председателството на 34 състав в Наказателното отделение на СГС.

От 01.02.2017 г. Висшия съдебен съвет го назначава за изпълняващ функциите председател на Софийски районен съд.
Преподавал е като хоноруван асистент наказателно право в УНСС (2007 – 2008 г.). Преподавател е и в Националния институт по правосъдието. Автор е на редица статии, монографии и учебни помагала в областта на наказателното право и процес.

Владее отлично писмено и говоримо английски език.

Приемно време:
сряда от 14:00 до 16:00 часа
Заместник - председател, ръководител на Първо гражданско отделение
Йоана Генжова
Йоана Милчева Генжова е родена през 1981 г.

Завършила е висше образование по специалността „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ през 2005 г.

От 28.01.2006 г. е младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново. На 28.01.2009 г. е назначена като съдия в Районен съд – Велико Търново, а от 26.06.2014 г. е съдия в Софийски районен съд, І Гражданско отделение, след конкурс за преместване.


В периодите от 01.06.2009 г. до 31.12.2009 г. и от 01.12.2010 г. до 25.06.2014 г. е командирована в Софийски районен съд.

Владее английски, италиански и руски език.

Приемно време:
сряда от 14:00 до 16:00 часа

 
Заместник - председател, ръководител на Второ гражданско отделение
Валентин Борисов
Валентин Тодоров Борисов е роден на 21.10.1977 г. в гр. Видин.

Завършил е право в СУ „СВ. Климент Охридски” през 2001 г.

През периода 2002 г. – 2005 г. е работил като адвокат и юрисконсулт в правния отдел на ДФ „Земеделие”.

От м. 01.2006 г. до м. 01.2009 г. е бил младши съдия в ОС Пловдив, а от м. 02.2009 г. – съдия в РС Пловдив.

От м. 05.2009 г. е командирован на длъжността съдия в Софийски районен съд. През юни 2014 г. печели конкурс за преместване и е назначен на длъжност съдия в Софийски районен съд.

Владее английски език.

Приемно време:
сряда от 14:00 до 16:00 часа

 
Заместник - председател, ръководител на Трето гражданско отделение
Даниела Александрова
Съдия Даниела Александрова е родена на 09.09.1979 г. в гр. Благоевград.
 
Завършила средното си образование през м. Май 1998 г. в Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград с разширено изучаване на английски език.
 
През  2004  г. завършва висшето си образование, специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“.
 
От месец април 2005 г. до април 2007 г. работи като младши прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград. През април 2007 г. е назначена на длъжността „прокурор“ в Софийска районна прокуратура, където работи до месец септември на 2014 г., когато след проведен конкурс започва работа като съдия в Софийски районен съд.
 
Владее английски, немски и руски език.

Приемно време:
понеделник от 14:00 до 16:00 часа

 
Заместник - председател, ръководител на Наказателно отделение
Петя Данаилова
Съдия Петя Данаилова е родена в гр. Плевен.

Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“,  специалност „Право“ през 1996 г.

В периода от 1997 г. до 1999 г. работи в ССлС. От 2000 г. работи като съдия в Софийски районен съд, Наказателно отделение като е председателствала 97 и 1 състав, а към настоящия момент е председател на 93 състав.Приемно време:
четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.

Заместник-председателите и ръководители на отделения приемат граждани само след предварително записване, най-малко един ден преди приемното време, както следва:

За гражданските отделения - бул. Цар Борис III, №54, ст. 100, Бюро информация
За наказателното отделение - бул. Драган Цанков, №6, ст. 212, Административен секретар

Останалите съдии не приемат граждани.
 

Посещения:
web counter

Обновено на 28.03.2017 г. в 13:21 ч.