Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Информационни брошури

1. Пътеводител на службите в Софийски районен съд;

2. Какво трябва да знаете за връчването на призовки и съдебни книжа;

3. Как да се обърнете към съда за разрешение за теглене на суми от детски влог;

4. Как да се обърнете към съда за разрешение за продажда (делба) на недвижим имот или МПС, собственост на дете;

5. Полезни указания до заявители и длъжници по заповедното производство;

6. Как се образува и протича изпълнително дело;


Обновено на 26.04.2011 г. в 00:30 ч.