Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Описание на програмата

1. Участници
Програмата е предназначена за студенти по право от правните факултети в София и страната. Затова в нея ще участват студенти по право и съдии от Софийския районен съд (СРС).

2. Цел
Целта на стажантската програма е: 1. да даде възможност на студенти по право да придобият практически правни умения, както и да задълбочат познанията си относно българската правораздавателна система; 2. да осигури квалифицирана помощ на съдиите.

3. Дейности по програмата
За девета поредна година съдиите от СРС ще изберат подходящите за програмата студенти, които да стажуват от октомври 2017 г. до май 2018 година включително. Съдиите ще се отнасят с разбиране към заетостта на студентите по време на зимната сесия.

Стажът ще бъде разделен на две части. Първата част ще е от октомври 2017 г. до януари 2018 г. включително. Втората част ще започне през февруари 2018 г. и ще продължи до края на май 2018 г. включително. През първата част от програмата всеки студент ще работи поне с двама съдии. През втората част от програмата всеки студент отново ще работи поне с двама съдии, които обаче ще бъдат различни от съдиите, с които са работили през първата част от програмата.

В края на всяка част от програмата работата на студентите ще бъде оценена от съдиите, с които те са работили. В края на стажа оценките на студентите от двете части на програмата ще бъдат обобщени от съдиите, които ще участват в програмата.

След това съдиите от СРС ще изпратят на съдия Курт Енгелхард - федерален съдия от Окръжния федерален съд в Ню Орлианс, Източен окръг, Луизиана, САЩ: 1. документите за кандидатстване в програмата на най-добре представителите се студенти; 2. оценъчните форми за тези студенти, попълнени от съдиите, с които те са работили. Съдия Енгелхард ще избере един студент, който ще стажува два месеца при него. В случай, че студентът, който се е представил най-добре според съдиите от СРС, не бъде избран от съдия Енгелхард поради недостатъчно добро владеене на английски език, той ще получи възможност да посещава курсове по английски език в продължение на една година, организирани от Българо-американската комисия за образователен обмен „ФУЛБРАЙТ” (Комисия „Фулбрайт”). Този студент няма да има възможност да стажува при американския съдия.

4. Работа, която ще бъде възлагана на студентите
Студентите ще имат възможност да работят с граждански или с наказателни съдии. При работата им с граждански съдии от студентите ще се очаква:
- да проверяват редовността на искови молби;
- да изготвят проекти на доклади на дела;
- да изготвят проекти на заповеди за изпълнение и изпълнителни листа;
- да изготвят проекти на решения.
При работа с наказателни съдии от студентите ще се очаква:
- да изготвят проекти на решения по административно-наказателни дела;
- да изготвят проекти на мотиви към присъди по наказателни дела.
Съдиите ще преценяват работата, която възлагат на студентите, така че изпълнението й да не отнема на конкретния студент повече от 10 часа на седмица. При желание от студентите, те ще могат да посещават редовни съдебни заседания и спогодителни заседания, но времето, което те отделят за тях, няма да им се отчита при изпълнението на седмичната 10-часова работа.

5. Финансиране
За момента не е предвидено студентите, които ще участват в програмата, да получават заплащане. Студентът, който бъде избран от съдия Енгелхард, ще получи стипендия от Комисия „Фулбрайт”, която ще покрие разноските му за: 1. виза; 2. пътуването му до Ню Орлеанс и обратно; 3. квартира, храна и ежедневни разноски в Ню Орлеанс. Студентът, който придобие право да участва в едногодишен курс по английски език към Комисия „Фулбрайт”, ще бъде освободен от заплащането на такса за курса.

 

 

 


Обновено на 17.07.2017 г. в 16:31 ч.