Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Какво представлява въззивната жалба?

Съдът обявява присъдата или решението си по дадено дело в съдебното заседание, в което е завършено разглеждането на делото. Присъдите или решенията на първоинстанционния Софийски районен съд подлежат на обжалване пред Софийски градски съд като втора (въззивна) инстанция с жалба, а жалбата с която се прави това се нарича въззивна жалба.


Въззивната жалба трябва да се подаде в 15-дневен срок от обявяването на присъдата или решението.


Жалбата се адресира по следния начин:
До Софийски градски съд
Чрез Софийски районен съд

Жалбата се подава в 3 екземпляра (един остава по делото, един за ответната по жалбата страна и един за Вас, на който се поставя входящ номер).

При обжалване на присъда по дело от частен характер се прилага вносна бележка за платена държавна такса в размер на 6 лева.

Жалбата се подава на „Регистратура” с означение на номера на делото, съдебния състав и атакувания съдебен акт в указания срок.

Можете да изпратите Жалбата още:

  • По пощата. Важи датата на пощенското клеймо на изпращата пощенска станция. Препоръчваме Ви, когото изпращате жалбите си по пощата, да ползвате обратна разписка, на която да посочите изрично текст „Въззивна жалба по нак.дело №....”
  • Чрез фирма за куриерски услуги, като в документа за изпращане посочите изрично текст „Въззивна жалба по нак.дело №....” . Важи датата на куриерската разписка.

Пазете обратната или куриерската разписка, тъй като е възможно съдът да ги изиска!

Горната информацията е предоставена за Ваше улеснение и не представлява правен съвет


Обновено на 17.04.2015 г. в 15:58 ч.