Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Как да получите заверен препис от съдебен документ?

Заверен препис от какъв документ може да издаде Съдебноизпълнителната служба?

 

Съдебноизпълнителната служба може да Ви издаде заверен препис от акт, съставен от съдебен изпълнител по изпълнително делото, по което сте страна или неин надлежно упълномощен представител.

Службата не издава заверени преписи от други документи по делото!

 

Какво е необходимо, за да получите заверен препис?

1. Молба - свободен текст (виж образеца на таблото в „Регистратура” или изтегли от тук)

2. Вносна бележка за платена такса (таксата можете да внесете на място в банковия офис на ет. 1 или във всеки друг банков клон по сметка на Съдебноизпълнителната служба).

Внимание! Заплаща се 2 лева за първа и по 1 лев за всяка следваща страница от документа.

Ако не знаете точния брой на страниците, моля, предварително да се информирате от деловодител в „Деловодство”, обслужващ съответния участък.

Молбата се подава на „Регистратура”.

Моля, да имате предвид, че деловодителят не може да издаде веднага заверения препис, а след като молбата бъде разгледана от съдията по делото.


 


Обновено на 03.01.2011 г. в 15:20 ч.