Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Как да си извадим изпълнителен лист по наказателно дело?

 Ако сте пострадал от престъплението или сте страна по делото (частен тъжител, частен обвинител или граждански ищец) и искате да получите изпълнителен лист по наказателно дело е необходимо съдът да е уважил гражданския иск и да сте поискали възстановяване на направените от Вас разноски.

Съдът служебно издава изпълнителен лист срещу осъдения подсъдим!

Изпълнителен лист се издава въз основа на влязъл в сила съдебен акт – присъда, решение или определение (в определени случаи).


Какво Ви е необходимо?

  1. Молба – в свободен текст. За Ваше улеснение, образец от молбата може да  изтеглите от тук.
  2. Вносна бележка за такса в размер на 5 лв., която се внася в офиса на банковия офис на ет. 1 и на ет. 4 или във всеки друг банков офис по сметка на Софийски районен съд за държавни такси.


Къде се подава молбата и къде се получава изпълнителния лист?

Молбата се подава по делото. Готовия изпълнителен лист се получава от деловодителя обслужващ съответния съдебен състав.

Изпълнителният лист се издава в един екземпляр.


Обновено на 13.10.2015 г. в 15:05 ч.