Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Как да се снабдим със съдебно удостоверение?

Ако като страна по дело, е необходимо да представите документ, който има отношение за изясняване на обстоятелства по делото, можете да се обърнете към съда с молба да ви издаде съдебно удостоверение, въз основа на което да се снабдите с документа.

Самото съдебно удостоверение е официален документ и институцията, пред което се посочва да послужи, е длъжна да издаде исканите документи или да обясни причините за неиздаването им.

Какво Ви е необходимо?

  1. Молба в свободен текст, в която трябва да посочите точно институцията, пред което да послужи, целта за която се иска удостоверението и обстоятелствата по делото, за които се отнася - изтеглете молба-бланка.
  2. Вносна бележка за държавна такса, която може да внесете на място в банковите офиси на ет. 1 и на ет. 4 или във всеки друг банков офис по сметка на Софийски районен съд за държавни такси.

С оглед бързината на процедурата, може да представите и проект за удостоверение.


АКО СТЕ ПОДСЪДИМ, Вие не заплащате такса за издаване на съдебно удостоверение.

АКО СТЕ ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ, трябва да заплатите такса в размер на 5 лв.
 

Къде се подава молбата и къде се получава удостоверението?

Молбата се подава по номера на делото, като изготвеното удостоверение се получава от деловодителя, обслужващ съответния съдебен състав.

Моля, да имате предвид, че съдът не може да издаде веднага удостоверението, а едва след като молбата бъде разгледана от съдията по делото.


Обновено на 13.10.2015 г. в 15:05 ч.