Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Как да се снабдите със заверен препис или ксерокопие от документ?

ЗАВЕРЕН ПРЕПИС

Ако сте страна по наказателно дело или неин представител, съдът може да Ви издаде заверен препис от влезли в сила присъда, решение или определение на съдебния състав по делото.
Съдът не издава заверени преписи от други документи по делото!

Какво Ви необходимо?

  • Молба в свободен текст – За Ваше улеснение, образец от  молбата можете да изтеглите от тук.
  • Вносна бележка за платена държавна такса (За Ваше улеснение, таксата можете да внесете на място в бонковите офиси в сградата на съда на ет. 1 и на ет. 4, или във всеки друг банков клон по сметката на Софийски районен съд за държавни такси).
  • Пълномощно – ако подавате молбата в качеството си на пълномощник на страна по делото. В случай, че на предишен етап сте представили пълномощно, с оглед бързина на процедурата, моля да проверите и да посочите на коя страница по делото е приложено последното.

Внимание! Заплаща се 2 лева за първа и по 1 лев за всяка следваща страница от документа.

Ако не знаете точния брой на страниците, моля, предварително да се информирате от деловодителя на съдебния състав.
 

 

КСЕРОКОПИЕ

Ако сте страна по делото, пострадал или негов наследник или сте ощетено юридическо лице, можете да поискате от съда да направите ксерокопия от документи по делото.

Какво Ви необходимо?

Необходима Ви е единствено молба в свободен текст. За Ваше улеснение, образец от  молбата можете да изтеглите от тук.

За услугата се заплаща: по 0,10 лв. за всяка страница, а когато ксерокопието се състои от повече от 50 страници – за всяка следваща страница по 0,07лв.

Къде се подават молбите и къде се получават готовите документи?

Молбата се подава по номера на делото –  при деловодителя, обслужващ съответния съдебен състав и изготвените заверен препис/ ксерокопие се получават от същия.

Моля, да имате предвид, че деловодителят не може да издаде веднага заверения препис или ксерокопие, а след като молбата бъде разгледана от съдията по делото.

 


Обновено на 13.10.2015 г. в 15:04 ч.