Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Допълнителни искания
Как да поискаме представяне на допълнителни документи по делото, разпит на свидетел или назначаване на експертиза

 Ако сте страна по наказателно дело може да поискате от съда:

 • Да представите допълнителни документи (писмени доказателства) по делото;
 • Да Ви бъде допуснат свидетел, за да бъде разпитан; или
 • Да се назначи експертиза

Препоръчително е да отправите искането към съда преди съдебното заседание!

Необходимо е да подадете Молба свободен текст (за Ваше улеснение, може да ползвате образец):
     - молба за представяне на допълнителни доказателства;
     - молба за допускане на свидетел при режим на довеждане;
     - молба за допускане на свидетел чрез призоваване;
     - молба за назначаване на експертиза;

Молбата съдържа:

 • Номера на делото, годината и състава;
 • Трите Ви имена и точен актуален адрес, ЕГН и телефон за обратна връзка, ел. поща – ако желаете и такъв тип комуникация;
 • Ако с молбата представяте и документи, които искате да се приложат към делото, моля, направете кратко описание на документите;
 • Ако желаете да бъде разпитан нов свидетел:
  • При режим на довеждане – моля, посочете точните му три имена;
  • Чрез призоваване от съда – моля, посочете точните му три имена и адрес;
 • Ако искате назначаване на експертиза, моля да опишете фактите, поради които искате това;

Молбата и документите трябва да представите по делото.

Ако сте частен тъжител, трябва да внесете депозит за вещи лица в размер, определен от съдията, след уважаване на молбата Ви за допускане на експертиза.

Депозитът се внася по сметка на Софийски районен съд за вещи лица:
IBAN: BG 96 CECB 9790 3343 8974 00
Централна кооперативна банка


Обновено на 13.10.2015 г. в 15:00 ч.