Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Държавни съдебни изпълнители - Контакти

Държавните съдебни изпълнители се намират на:
бул. „Цар Борис III” № 54

Телефонна централа: 02 895 5600

 

Ръководител на службата: ДСИ  МАРИЯ КОЛЕВА

ет.5, стая 536, тел.: 02 895 5744

/Приемен ден за гражданивторник от 9:00 - 10:30 ч. и 15:30 - 17:00 ч./

 

Секретар: завеждащ служба Златка Йотова

ет.5, стая: 535, тел: 02 895 5760

Регистратура ДСИ - ет.1, стая 103, тел: 02 895 5788

Записвания на стажанти: ет.1, стая 103


Регистратура ЧСИ - ет. 1, ст. 103, тел.: 02 895 5654

 

Деловодства
/бул. Цар Борис III, №54, ет. 3, ст. 384/

 

Работно време на деловодствата: 9:00 – 17:00 ч. без почивка

Телефонен указател:

Деловодство Обслужва дела на съдебни изпълнители Телефон
Първо отделение с участъци: 5 и 6 02 895 5768
Първо отделение с участъци: 10 02 895 5758
Второ отделение с участъци: 7 и 29 02 895 5774
Второ отделение с участък: 8 и 24 02 895 5772
Второ отделение с участъци: 9 и 12 02 895 5772
Трето отделение с участъци: 13 и 19 02 895 5795
Трето отделение с участъци: 14 и 20 02 895 5793
Трето отделение с участъци: 15 и 18 02 895 5796
Трето отделение с участъци: 16 и 17 02 895 5791
Четвърто отделение с участъци: 21 и 22 02 895 5786
Четвърто отделение с участъци: 23 и 27 02 895 5785
Четвърто отделение с участъци: 25 и 28 02 895 5751
 

 

 


Обновено на 09.10.2017 г. в 12:37 ч.