Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Необходими документи за иск за издръжка

1. Искова молба;

2. Актове за раждане на децата – копия със заверка ‘вярно с оригинала’;

3. Съдебно решение за предходна присъдена издръжка, в случай че се иска увеличение;

 Всички документи се подават в 3 екземпляра!


 


Обновено на 25.04.2011 г. в 23:04 ч.