Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Необходими документи за развод по взаимно съгласие

1. Искова молба – 2 броя;

2. Проект на споразумение;

3. Акт за брак – в оригинал;

4. Акове за раждане на децата – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;

5. Вносна блежка за платена държавна такса – в размер на 25 лв;


 


Обновено на 06.02.2011 г. в 15:56 ч.