Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Необходими документи за развод по исков ред


1. Искова молба – 3 броя;

2. Акт за брак – в оригинал;

3. Акове за раждане на децата – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;

4. Нотариални актове за имоти, документи за собственост на МПС – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;

5. Вносна бележка за платена държавна такса – в размер на 25 лв.


Обновено на 26.05.2011 г. в 13:02 ч.